OBILJEŽENO 60 GODINA RADA HIDROELEKTRANE JAJCE II

Prigodnom svečanosti u Domu kulture Jajce, danas je obilježeno 60 godina rada hidroelektrane Jajce II, najstarije hidroelektrane u proizvodnom sustavu JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar.

ivana_bunoza_ep_hzhb_mostarBrojne okupljene goste u svojstvu domaćina najprije je pozdravio Jozo Crnoja rukovoditelj hidroelektrana Sliva Vrbas, a potom i Safet Varenikić, pomoćnik načelnika općine Jajce, koji je uz upućene čestitke za ovaj vrijedni jubilej poželio još mnogo godina uspješnoga rada hidroelektrane, koja zajedno s HE Jajce I ima ogromnu važnost za općinu Jajce i njezine stanovnike.

U ime Uprave Elektroprivrede HZHB pozdravne riječi i čestitke rukovodstvu i uposlenicima hidroelektrane uputila je Ivana Bunoza, izvršna direktorica za Ekonomske poslove naglasivši kako naše hidroelektrane na Vrbasu osim proizvodnje električne energije koja se kreće od 20 do 25 % ukupne energetske bilance Elektroprivrede HZ HB, imaju važnu ulogu u regionalnome energetskom sustavu.

O hidroelektrani HE Jajce II direktorica Bunoza između ostaloga je kazala: „ HE Jajce II je prva izgrađena hidroelektrana na rijeci Vrbas nakon Drugoga svjetskoga rata, a prije nje postojalo je samo nekoliko manjih hidroelektrana. Iako je u isto vrijeme planirana izgradnja i HE Jajce I, s obzirom na uvjete i potrebe, prvo je izgrađena Jajce II kao najekonomičnije postrojenje. Procjenjuje se da je do sada proizvela preko devet milijardi kWh te da uz određena ulaganja i redovito održavanje može proizvesti još toliko“.

Za tu prigodu Elektroprivreda HZHB tiskala je i posebnu brošuru o hidroelektranama na Vrbasu HE Jajce I i Jajce II, koju je detaljnije predstavio Zdravko Jakešević, rukovoditelj službe za tehničko održavanje HE Jajce II.

U brošuri se nalaze iscrpne tehničke karakteristike hidroelektrana, ali i brojne zanimljivosti vezane za izgradnju, rad, revitalizaciju, te zanimljivosti iz povijesti i sadašnjosti tih energetskih postrojenja, o okruženju u kojemu se nalaze, općini Jajce i drugim.

Pored obilježavanja obljetnice 60 godina rada HE Jajce II, članovi Uprave Elektroprivrede HZHB jučer su u sjedištu distribucijskoga područja Centar u Novom Travniku održali svoju redovitu sjednicu, a potom je upriličen i radni sastanak članova Uprave s rukovoditeljima distribucijskog i opskrbnog područja Centar i njihovim najbližim suradnicima.

Razgovaralo se o svim aspektima poslovanja Elektroprivrede HZHB na prostoru općina u županijama Središnja Bosna i Zeničko dobojska gdje ovo poduzeće djeluje.
Poseban naglasak je bio na realizaciji investicija čija je realizacija u tijeku, odnosno ulaganjima u obnovu i izgradnju niskonaponske mreže, projektu izmještanja mjernih mjesta i ugradnje digitalnih brojila, te izgradnji novog poslovnoga objekta u Fojnici.

Ukupna vrijednost tih investicija na prostoru Distribucijskog i Opskrbnoga područja Centar je oko 2,3 milijuna KM ( bez PDV-a), a odnose se na nabavu materijala za elektroenergetske objekte, izvođenje građevinskih radova za izgradnju objekta Poslovnice u Fojnici, nabavu priključnih mjernih ormara, te materijala za svođenje priključaka sa izmještanjem mjernih mjesta.

Bilo je riječi i o predstojećim aktivnostima jer osim navedenih, u poslovnoj 2014. godini predviđena su financijska sredstva i pripremljeni izvedbeni projekti za još neke slične investicije čija će realizacija u najvećoj mjeri ovisiti o dinamici provedbe postupaka javnih nabava radova i usluga.

ephzhb_jajce_donacijaI ovoga puta članovi Uprave Elektroprivrede HZHB su iskoristili prigodu boravka u Novom Travniku, pa su posjetili Katoličku obiteljsku udrugu „Milosrdno srce“ Novi Travnik; Župu Presvetoga Trojstva, dječji vrtić „Anđeli“ i Centar za djecu s poteškoćama u razvoju „Duga“ , također u Novom Travniku.

You must be logged in to post a comment Login