All posts tagged "standard"

  • Što je TQM?

    Mostar – Total Quality Managment ili skrać. TQM predstavlja temelj moderne teorije i prakse o kvaliteti. T – total – odnosi se na sve uposlene,...