Skupština EP HZHB: Planiran prihod od 415 milijuna KM u 2014. godini

Na održanoj 20. skupštini Javnoga poduzeća Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar usvojen je Plan poslovanja za 2014. godinu koji se sastoji od: Elektroenergetske bilance, Plana preuzimanja, fakturiranja i naplate električne energije, Plana zaposlenika, Plana financijskih pokazatelja (bilanca uspjeha, troškovi – rashodi poslovanja), Plana otplate kredita, Plana investicijskih ulaganja sa planom osnutka novih poduzeća i cjenika norma sata, usluga i voznog parka za usluge trećim osobama.

 

U svom izlaganju izvršna direktorica za Ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Ivana Bunoza upoznala je dioničare s Planom poslovanja za 2014. godinu, ističući kako je zakonska obveza menadžmenta Društva da na godišnjoj osnovi razmotri plan poslovanja.

 

Direktorica Bunoza iznijela je kako se u 2014. godini planira pozitivno poslovanje Društva. Od ukupnih prihoda koji se planiraju u iznosu od 414.997.907 KM poslovni prihodi iznose 404.747.907 KM, prihodi od usluga 15.600.000 KM, prihodi od financiranja 2.500.000 KM te ostali prihodi 7.750.000 KM. U planiranim rashodima najveći udio zauzima nabavaelektrične energije.

Proizvodnja električne u 2014.god. planirana je u količini od 1680 GWh, i manja je od rebilancirane u 2013. godini za 28 %. U 2014. godini planiran je remont drugog generatora u HE Rama.

Distribucijska potrošnja u 2014.god. planirana je temeljem ostvarene potrošnje u 2013. godini, te bi ista u 2014. godini trebala iznositi 1399,7 GWh, što je 3,1 % više u odnosu na rebalans plana za 2013. godinu ili 4,2 % više u odnosu na realizaciju u 2013. godini.

Istaknuto je kako naglasak u poslovanju treba staviti na mjere smanjenja tehničkih i komercijalnih gubitaka električne energije u Društvu te povećanje razine naplate potraživanja od kupaca. Ti čimbenici su uvjet financijske stabilnosti i poslovne uspješnosti poduzeća i, kao takvima, treba posvetiti posebnu pozornost. Tako na temelju planirane potrošnje kupaca za 2014. godinu prosječni ukupni gubici električne energije Društva planirani su u visini od 6,33 %.

Naplata potraživanja, kao sljedeći dugoročni strateški bitan čimbenik poslovanja Društva, planirana je za 2014. godinu na visini od 97% u odnosu na plan ukupnog fakturiranja električne energije u 2014. godini.

Plan poslovanja za 2014. prihvatilo je 100% dioničara.

You must be logged in to post a comment Login