Manje lažnih eura

fake_moneyU prvoj polovini 2015. godine iz opticaja su povučene 454.000 falsifikovanih novčanica eura od kojih su 86% bile lažne banknote od 20 i 50 eura, objavila je Evropska centralna banka (ECB). Broj povučenih novčanica manji je nego u drugoj polovini 2014. ali i veći nego u prvih šest mjeseci te godine.

Daleko najveći broj falsifikata otktiven je u zemljama zone eura. ECB podsjeća da je lažne novčanice relativno lako otkriti korištenjem metoda “osjeti, gledaj, nagni” i ističe da se euru i dalje vjeruje i da se smatra sigurnim sredstvom plaćanja.
Iz opticaja je u prvoj polovini 2015. povučeno za 10,5% manje lažnih novčanica eura nego u drugoj polovini 2014. ali je njihov broj bio veći nego u prvoj polovini 2014, kada je povučena 331.000 falsifikovanih banknota.

 

Kako ističu u ECB, broj falsifikata i dalje je veoma mali u poređenju sa rastućim brojem “pravih” novčanica. Naime, u prvoj polovini 2015. godine u opticaju je bilo više od 17 milijardi novčanica eura.

 

Podaci ECB pokazuju da je u prvoj polovini 2012. otkrivena 251.000 krivotvorenih novčanica eura, u drugoj polovini te godine 280.000 , u prvoj polovini 2013. broj falsifikata je dostigao 317.000 a u drugoj polovini 353.000. Maksimum od 507.000 lažnih eura registrovan je u drugoj polovini 2014.

 

Najviše se falsifikuju novčanice od 20 i 50 eura, a u poređenju sa drugom polovinom 2014. udio lažnih “dvadesetica” blago je smanjen,  a udio “pedesetica” povećan.

 

Od ukupnog broja povučenih novčanica u prvih šest mjeseci godine, 54,7% su bile one od 20 eura, 31,3% od 50 eura, 8,5% od 100 eura, 2,4% od 10 eura, 1,5% od 5 eura, 1,1% od 200 a 0,5% od 500 eura.

 

Najviše krivotvorenih novčanica eura – 97,9%, otkriveno je u zoni eura. U članicama Evropske unije koje nisu u zoni eura otkriveno je samo 1,6% falsifikata dok je u drugim dijelovima svijeta pronađeno manje od pola procenta.

 

Eurosistem, odnosno ECB i nacionalne centralne banke 19 članica zone eura, od kako je euro ušao u opticaj savjetuje ljudima da budu oprezni kada primaju novčanice. Orginal novčanice lako se prepoznaju zahvaljujući metodu “osjeti, gledaj, nagni” za čije korištenje su uputstva objavljena na sajtu ECB i centralnih banaka iz Eurosistema.

 

Iz ECB poručuju da ako primite novčanicu koja vam je sumnjiva, možete da je uporedite sa onom za koju znate da je orginal. Ako se vaše sumnje pokažu kao opravdane, treba da se obratite ili policiji ili, zavisno od nacionalne prakse, nacionalnoj centralnoj banci.

 

Eurosistem podržava i službe za provođenje zakona u njihovoj borbi protiv krivotvorenja.

 

Dužnost  Eurosistema je da čuva integritet eura i nastavi da unapređuje tehnologiju izrade novčanica. U tu svrhu je urađena i serija novčanica “Europa” koje su još zaštićenije od falsifikovanja i doprinose očuvanju povjerenja javnosti u evropsku valutu.

 

Banknote eura iz serije “Europa” godinama se postepeno uvode u opticaj u zoni eura. Nova novčanica od 20 eura iz te serije predstavljena je krajem februara, a u opticaj će ući 25. novembra.

 

Izvor: EurActiv.rs

You must be logged in to post a comment Login