Vruće ljeto u Sarajevu: Novi sastav u Vladi Federacije BiH

zgrada_vlade_fbihfotoOd 15. kolovoza slijedi novo formiranje Vlade Federacije BiH?

SDA, HDZ BiH postigkli sporazum sa Strankom za BiH i A-SDA, te slijedi kako kaže Edin Mušić ‘raspodjela pozicija u Vladi Federacije’.

SDA, HDZ BiH i ostali novi partneri potpisat će anekse na prijašnje dogovore (ugovore) u svezi raspodjele ministarskih mjesta i drugih upravljačkih pozicija, prvenstveno se misli na javna poduzeća u vlasništvu Federacije BiH.

Iz Stranke za BiH javljaju da su spremni za rad, ali se boje kako će reagirati potpredsjenik Federacije iz Demokratske fronte Milan Dunović, dok će Marinko Čavara i Melika Mahmutović to sigurno odobriti.

Inače, nova imenovanja u Vladi FBiH trebaju potpisati i predsjednik i dva potpredsjednika FBiH.

31.08.2015. bit će 25. skupština dioničara Elektroprivrede HZHB Mostar

Federalna vlada je, kao ovlašteni dioničar u privrednom društvu JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, u kojem ovlaštenja po osnovu većinskog učešća državnog kapitala vrši na osnovu Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine, donijela Odluku o sazivanju XXV. skupštine dioničara privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, koja će biti održana 31.8.2015. godine u poslovnim prostorijama Društva.

 

You must be logged in to post a comment Login