All posts tagged "lažni euri"

  • Manje lažnih eura

    U prvoj polovini 2015. godine iz opticaja su povučene 454.000 falsifikovanih novčanica eura od kojih su 86% bile lažne banknote od 20 i 50 eura,...