EU za BiH: zabrinutost o prijevozu opasnih tvari

Predstavnici Europske komisije i institucija Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se 4. i 5. lipnja u Briselu na šestom sastanku Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj, kako bi razgovarali o nivou koji je postignut u približavanju zemlje s pravilima i standardima Europske unije u oblasti prometa, energije, okoliša, regionalnog razvoja i klimatskih promjena.

Ispred BiH, sastankom je predsjedavao gosp. Zoran Andrić, pomoćnik ministra komunikacija i prometa BiH, a ispred Komisije, gosp. Georg Ziegler, vršilac dužnosti šefa Jedinice za BiH pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje.

Zajednička izjava Evropske unije i Bosne i Hercegovine o šestom sastanku Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj

PRERASPODJELA 40 MIL EURA IZ IPA FONDOVA

Komisija je izrazila svoje saosjećanje sa građanima BiH povodom nedavnih katastrofalnih poplava koje su pogodile region, i izvijestila o pripremi prvog programskog paketa kojim se vrši preraspodjela od oko 40 milijuna eura iz IPA fondova za godine 2011., 2012., i 2013., kako bi se zemlji pomoglo da se oporavi od posljedica poplava, a nakon kojega će uskoro uslijediti drugi paket u okviru IPA 2014.

USKLAĐIVANJE SA PRAVILIMA I STANDARDIMA EU-A

Komisija je ponovo istaknula važnost usvajanja državnih strategija u svim oblastima koje su važne kako za dalje usklađivanje s pravilima i standardima EU, tako i za deblokiranje pristupa fondovima iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za ulaganja u datim sektorima. To će zahtijevati poboljšanje koordinacije i saradnje između svih nivoa vlasti.

Komisija je izrazila zabrinutost jer još uvijek nema značajnog napretka u pogledu državnog zakona, ili usklađenog zakonskog okvira između dva entiteta o prevozu opasnih roba. Ono što je pozitivno jeste da Komisija pozdravlja napredak koji je postignut u sektoru avio saobraćaja, kao i aktivnu zastupljenost BiH u mreži SEETO (Transportna opservatorija za jugoistočnu Evropu). Pozvala je BiH da bude adekvatno zastupljena i u Radnoj grupi za željeznice. Komisija ohrabruje BiH da poduzme mjere na unapređenju sigurnosti na cestama, naročito putem podizanja svijesti o potrebi vezanja sigurnosnog pojasa u vožnji.

Kad je riječ o okolišu, Komisija izražava zabrinutost u pogledu ograničenog napretka koji je BiH postigla u približavanju acquis-u EU u oblasti okoliša i naglašava potrebu za koordiniranim pristupom između različitih institucija koje su nadležne za zaštitu okoliša na entitetskom i državnom nivou. Komisija je naglasila da je, između ostalog, neophodno poduzeti veće napore na preuzimanju i provedbi Okvirne direktive o otpadu, Direktive o deponijama i Direktive o opasnom otpadu. Podsjetila je i na važnost legislative o Ocjeni uticaja na okoliš (EIA) i Strateškoj ocjeni okoliša (SEA). U tom konetkstu, Komisija se raspitivala o projektu Gornji horizont, nakon određenih pritužbi od strane nevladinih organizacija o mogućim štetnim uticajima po okoliš.

BIH NEMA DRŽAVNU STRATEGIJU U SVEZI KLIMATSKIH PROMJENA

Komisija je konstatirala da BiH nema državnu strategiju u oblasti klimatskih promjena. Pozdravila je usvajanje Strategije o smanjenju emisije ugljen dioksida kao i učešće BiH u programu ECRAN, koji se tiče problematike klimatskih promjena. U cijeloj zemlji je neophodno ojačati međuinstitucionalnu saradnju.

U pogledu regionalnog razvoja, Komisija je pozdravila činjenicu da je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH proglašeno ministarstvom koje koordinira regionalni razvoj. vrelo ceppei.ba

You must be logged in to post a comment Login