EP HZHB: 24. skupština Društva

ODRŽANA 24. SKUPŠTINA JP „ELEKTROPRIVREDA HZ HB“ d.d. MOSTAR

U sjedištu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar jučer je održana 24. skupština Društva.

DOBIT 15 MILIJUNA KM

Izvršna direktorica za Ekonomske poslove predstavila je Izvješće o poslovanju Javnoga poduzeća „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar za 2014. godinu s bilancom stanja i bilancom uspjeha te Izvješće neovisnoga revizora. U svome izlaganju osvrnula se na financijsko poslovanje Društva istaknuvši, između ostaloga, kako je Javno poduzeće „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar u 2014. godini rentabilno poslovalo i ostvarilo dobit u poslovanju. Ukupna sveobuhvatna dobit poslovne godine iznosi 15.054.987 KM, što je više od planiranoga Planom poslovanja za 2014. godinu koji je usvojila Skupština Društva. Trošak nabave električne energije je u 2014. godini u odnosu na nabavu za isto razdoblje prethodne godine, bio manji za 12 milijuna KM ili za 10,2 %, a u odnosu na plan manji za 55,7 milijuna KM ili 34,6 %. Vezano za upravljanje tržištem električne energije posebno je naglašeno kako je profesionalnim pristupom kretanjima na tržištu električne energije trošak nabave nedostajuće električne energije u odnosu na plan i ostvarenje iz prethodne godine bio manji, što se očekivano odrazilo na rentabilno poslovanje Društva i dobit u poslovanju.

Ukupan je prihod za siječanj – prosinac 2014. godine ostvaren u iznosu od 374.543.152 KM i u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine manji je za 10,6 %.

Ukupni rashodi Društva za siječanj – prosinac 2014. godine iznosili su 369.274.494 KM.

Masa sredstava za plaće za obračunsko razdoblje 2014. godine iznosila je 64.224.810 KM i u odnosu na planiranu masu sredstava za plaće manja je za 8,8 %, a u odnosu na plaće iz istog razdoblja prethodne godine također veće za 1 %.
Svi troškovi u poslovanju na koje je Društvo moglo utjecati bitno su smanjeni u odnosu na iste u prethodnim godinama.
Direktorica Bunoza istaknula je da je Društvo u cijelom izvještajnom razdoblju bilo likvidno, te su pokazatelji zaduženosti, koeficijent zaduženosti, financiranja i vlastitoga financiranja iznad poželjnih vrijednosti. Naglasila je kako i ostali pokazatelji poslovanja – ekonomičnosti, profitabilnosti zadovoljavaju referentne vrijednosti s obzirom da je to obračunsko razdoblje završeno s iznimnim rezultatom.

PROIZVEDENO 1,7 TERAWATTI

Istaknula je kako je u hidroelektranama u kojima gospodari naše Društvo, u uvjetima relativno povoljne hidrologije, u izvještajnom razdoblju proizvedeno je 1755,81 GWh električne energije, što predstavlja 104,5 % bilancirane proizvodnje dok su ostvareni gubici električne energije na distributivnim naponskim razinama (11,92 %) manji od planskih gubitaka (14 %) i manji za 0,71 % od ostvarenih gubitaka za isto razdoblje prethodne godine (12,83 %). Navela je da je na dan 31.12.2014. godine u JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar je bilo uposleno 1798 zaposlenika što je u odnosu na stanje krajem 2013. godine manje za 36 zaposlenika ili 2 %.
Na kraju je naglasila kako je iz ostvarenih rezultata poslovanja razvidno da je 2014. godina za JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar bila uspješna poslovna godina.
Unatoč ostvarenim rezultatima poslovanja s kojima je izvršna direktorica za Ekonomske poslove upoznala nazočne, Skupština Društva većinom glasova nije donijela Odluku o usvajanju Izvješća o poslovanju JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za 2014. godinu, a za njezino neusvajanje nije postojalo ni pismeno ni usmeno obrazloženje.

Skupština Društva nije donijela ni Odluku o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini, kojom su predviđeni iznosi: od 13.501.255 KM za pokriće gubitaka iz ranijih godina, od 1.253.732 KM za zakonske rezerve i od 300.000 KM za donacije, a za njezino neusvajanje također nije postojalo ni pismeno ni usmeno obrazloženje.
Generalni direktor Društva komentirajući takvo glasovanje predstavnika Vlade Federacije istaknuo je kako je ishod glasovanja o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2014. godinu, unatoč iznimnim rezultatima poslovanja, suprotan pravilima struke i korporativnoga upravljanja čime se omalovažava i obezvređuje nečiji uspjeh.

Iako je Vlada Federacije BiH na 6. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2015. godine dala prethodnu suglasnost za razrješenje članova Nadzornoga odbora zbog gubitka povjerenja vlasnika kapitala, na Skupštini su isti razriješeni zbog isteka mandata, te je Skupština Društva većinom glasova imenovala vršitelje dužnosti članova toga tijela na razdoblje do tri mjeseca.

Novoimenovani vršitelji dužnosti članova Nadzornoga odbora JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar su: Ivo Vincetić, Midhat Arpadžić, Karmela Miletić, Ivanka Galić, Ivica Krivić i Ilija Đolo. Ante Kolobarić je u ime malih dioničara izabran za člana NO-a na razdoblje od 4 godine.

Na sve donesene Odluke, kao i na samo utvrđivanje kvoruma, na Skupštini uloženi su prigovori.

Sektor za odnose s javnošću

You must be logged in to post a comment Login