„Pristup financiranju- Druga šansa/Druga godina“

Poziv za učešće na seminaru

Mostar – Radionica je namijenjena prvenstveno kompanijama koje imaju potrebu ili su već u fazi restrukturiranja biznisa, te start up kompanijama koje su u fazi rasta i razvoja biznisa.
finansije-640x336
Institut za edukaciju Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u suradnji sa USAID-Sida Gold projektom organizira radionicu i panel diskusiju na temu: „Pristup finansiranju- Druga šansa/Druga godina“.
Radionica će se održati 30.06.2015. godine u Hotelu Mostar d.o.o., Kneza Domagoja bb, 88 000 Mostar, s početkom u 11.00 sati.
Radionica je namijenjena prvenstveno kompanijama koje imaju potrebu ili su već u fazi restrukturiranja biznisa, te start up kompanijama koje su u fazi rasta i razvoja biznisa. Takođe, radionica će uključiti i predstavnike odjela za lokalni ekonomski razvoj koji u svojim aktivnostima osiguravaju podršku privredi lokalne zajednice, između ostalog, i olakšavanje pristupa finansiranju.
Kroz praktičan pristup, tokom radionice želimo omogućiti kvalitetan dijalog između privrednika i bankarskog sektora, kao platformu za otklanjanje prepreka za povećanje volumena finansiranja, identifikovati najveće probleme sa kojima se susreću privrednici i banke pri realizaciji zajedničkih projekata, te definisati i konkretne smjernice daljeg djelovanja kroz uzajamno uvezivanje i neophodnu edukaciju za kvalitetno i uspješno obavljanje poslovnih aktivnosti.
Zainteresirani trebaju popuniti prijavu i dostaviti je na e-mail sejla.delic@komorabih.ba ili darko.pehar@komorabih.ba, najkasnije do 29.06.2015. godine do 12.00 sati.

You must be logged in to post a comment Login