ZZO i liječnici obiteljske medicine

Mostar – Obiteljska medicina – trenutno stanje i perspektive za daljnji razvoj

Predsjednik Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine F BiH, prim.doc.dr.sc. Zaim Jatić, zajedno sa još petnaest liječnika porodične/obiteljske medicine (predstavnika Udruženja) iz Mostara, Tuzle, Bihaća, Sarajeva i Zenice posjetio je Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ.
Cilj posjeta bio je sastanak predstavnika Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine s predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ poradi razmjene iskustava vezanih za mogućnosti primjene dobrih praksi razvoja obiteljske medicine koje provodi ZZO HNŽ/K i drugim dijelovima F BiH, te razmatranje trenutnog stanja i perspektiva za njrn daljnji razvoj.
Sudionicima sastanka direktor Zavoda Rade Bošnjak, uputio je riječi dobrodošlice i zahvale za dolazak i interesovanje za aktivnosti i dostignuća ovoga Zavoda. Direktor Bošnjak posebno se zahvalio prim.doc.dr.sc. Zaim Jatić na inicijativi za održavanje ovoga sastanka te izrazio zadovoljstvo ovakvim vidom suradnje koji ima za cilj daljnji razvoj i unaprjeđenje obiteljske medicine koja ima izuzetno važnu ulogu u sustavu zdravstva.
Prim.doc.dr.sc. Zaim Jatić zahvalio se direktoru Zavoda na gostoprimstvu, organizaciji, otvorenosti da iskustva iz Hercegovačko – neretvanske županije/kantona podijeli sa članovima ove udruge i spremnosti na zajedničko djelovanje, a sve u cilju daljnjeg razvoja obiteljske medicine.
Pored predstavnika Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine F BiH i predstavnika Zavoda sastanku je nazočio i predstavnik Ministarstva zdravstva F BiH, Vedran Marčinko, koji se zahvalio direktoru Bošnjaku i dr. Jatiću na pozivu i organizaciji ovoga događaja koji uvelike može doprinijeti uspješnom razvoju obiteljske/porodične medicine u F BiH.
Šef Službe za primarnu zdravstvenu zaštitu ZZO HNŽ/K, Velimir Novak, nazočnima je prezentirao dostignuća ovoga Zavoda u razvoju primarne zdravstvene zaštite s posebnim akcentom na obiteljsku medicinu, te im približio sustav nagradnog plaćanja za liječnike opće/obiteljske medicine koje Zavod već četvrtu godinu uspješno provodi i unapređuje u Hercegovačko – neretvanskoj županiji/kantonu.
Marija Buhač, rukovoditeljica Sektora za zdravstvo ZZO HNŽ/K, nazočnima je ukratko prezentirala ključne izmjene Standarda i normativa zdravstvene zaštite u F BiH koji nisu strukturirani na način da podupiru jačanje obiteljske medicine.
Nakon izlaganja predstavnika Zavoda, sudionici sastanka iznijeli su svoja mišljenja i stavove glede trenutnog stanja te zalažući se za jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz razvoj obiteljske medicine utemeljene na načelima učinkovitosti i izvrsnosti u čijem središtu pozornosti je pacijent , a na primjeru dobre prakse u HNŽ/K donijeli sljedeće zaključke:
– „ Model razvoja obiteljske medicine u HNŽ/K primijeniti na području F BiH“ . Ovu inicijativu uputiti svim Zavodima u F BiH.
– Ustrajati na provedbi ovakvog modela razvoja OM s ciljem jačanja cjelokupnog sustava primarne zdravstvene zaštite koji bi u konačnici imao središnju ulogu u cjelokupnoj koordinaciji i kontinuiranosti zdravstvene skrbi za pacijente, te rješavao 80 % njihovih zdravstvenih potreba.
– Jačati ulogu liječnika obiteljske medicine u cjelokupnom sustavu zdravstva između ostalog kroz distinkciju u nagradnom plaćanju specijalista obiteljske medicine i liječnika sa završenom PAT edukacijom .
– Standardi i normativi zdravstvene zaštite u F BiH nisu strukturirani na način da podupiru jačanje OM , te upućujemo inicijativu Federalnom ministarstvu zdravstva za izmjene i dopune istih , a u čijem prijedlogu bi sudjelovali predstavnici Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine F BiH i predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.
– Pokrenuti inicijativu za isključivanje vođenja dvojne/duple dokumentacije (papirnata i elektronska).
– Uputiti inicijativu Federalnom ministarstvu zdravstva za organiziranje okruglog stola sa županijskim/ kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, Fondom zdravstvenog osiguranja Distrikta Brčko i Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine na temu: „Dobra praksa u HNŽ/K u razvoju O/PM“.
Sukladno navedenim zaključcima izrađena je Inicijativa za izmjene i dopune Standarda i normativa zdravstvene zaštite u F BiH, inicijativu za izmjene inicijativu za izmjenu Zakona o vođenju medicinske dokumentacije odnosno isključivanje vođenja dvojne/ duple dokumentacije (papirnata i elektronska), kao i inicijativu za organiziranje okruglog stola sa županijskim /kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, Fondom osiguranja Distrikta Brčko i Udruženjem doktora porodične/obiteljske medicine na temu: „Dobra praksa u HNŽ/K u razvoju O/PM“. Inicijativu su potpisali i uputili Federalnom ministarstvu zdravstva direktor Bošnjak i prim.doc.dr.sc. Zaim Jatić .
Na press konferenciju upriličenoj nakon sastanka prim.doc.dr.sc. Zaim Jatić direktoru radi Bošnjaku, u ime Udruženja doktora porodične/obiteljske medicine F BiH, uručio je zahvalnicu za organizaciju i razvoj obiteljske medicine u HNŽ/K, a koja treba biti primjer i za sve druge županije/kantone u Federaciji Bosne i Hercegovine.

You must be logged in to post a comment Login