Upute za BiH: donijeti zakon o jednakosti i nediskriminaciji

Članovi Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u PS Vijeća Evrope Senad Šepić i Saša Magazinović razgovarali sa predsjedavajućom Komiteta za jednakost i nediskriminaciju.
Predsjedavajući Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (PSVE) Senad Šepić i član Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE Saša Magazinović susreli su se u Strazburu sa Elenom Cantemero, predsjedavajućom Komiteta za jednakost i nediskriminaciju.

PROTIV GOVORA MRŽNJE
Primarna tema sastanka, koji je održan na marginama proljetnog zasjedanja PSVE, bile su aktivnosti koje se vode u Bosni i Hercegovini u vezi sa globalnom kampanjom protiv govora mržnje. Predsjedavajuća Centemero je informirana o poslaničkim inicijativama u vezi sankcioniranja govora mržnje dosljednom primjenom postojećeg zakonodavstva, kao i mogućnostima za njegovo unaprijeđenje.

GOVOR MRŽENJE PREKO INTERNETA

Vrlo važnom je ocijenjena rasprava Parlamenta BiH o cyber kriminalu koja je dijelom vezana i za govor mržnje. Posebno su pozdravljene zajedničke aktivnosti predstavnika različitih bosanskohercegovačkih stranaka na izradi deklaracije protiv govora mržnje koja će biti predložena u zakonodavnim tijelima u BiH. Ističući važnost problema i potrebu da se učini sve da se zaustavi govor mržnje, predsjedavajuća Centamero je najavila da postoji mogućnost da krajem godine Vijeće Evrope u tom pravcu organizira svoje aktivnosti i u Bosni i Hercegovini.

JEDNAKOST SPOLOVA U BiH

Značajan dio razgovora posvećen je situaciji i trenutnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini u vezi sa odgovarajućom zastupljenošću oba spola u institucijama vlasti, ali i javnim kompanijama. Zajednički je konstatirano da trenutna zastupljenost oba spola na rukovodnim pozicijama u javnim preduzećima nezadovoljavajuća, da je na štetu žena, te se može reći da su veoma rijetki primjeri da su žene na čelu javnih preduzeća, agencija i sl. Razgovarajući o tome, sagovornici su se složili da bez obzira što ne postoji zakonska obaveza u tom pravcu, društvo u cjelini, a posebno oni koji imaju političku moć, moraju pokazati razumijevanje potrebe jednakosti svih u bosanskohercegovačkom društvu.

Predsjedavajuća Komiteta za jednakost i nediskriminaciju Elena Cantemero je pozvala Sašu Magazinovića, da kao član Komiteta za jednakost i nediskriminaciju PSVE, bude izvjestilac Parlamentarne skupštine Vijeća EUrope na temu govora mržnje koji u pozadini ima etničku osnovu, što će biti i prijedlog Komiteta.
vrelo PARLAMENT.BA

You must be logged in to post a comment Login