Telekom operaterima: Smanjenje cijena i jačanje konkurencije u BiH

Jačanje konkurencije jedan je od zahtjeva koji se spominje na sastanku, je li to znači da će uskoro doći novi 4. telekom operater u BiH?

bih_telekomi_operateri_2016Iz Reguilatorne agencije za komunikacije dolazi priopćenje. Održan je sastanak sa predstavnicima 3 telekom operatera u BiH. Tema sastanka je smanjenje cijena. Za 2 tjedan operateri trebaju odgvoriti o prijedlozima iz RAK-a.

RAK ODRŽAO SASTANAK SA TELEKOM OPERATORIMA U SVEZI SA SMANJENJEM CIJENA U POKRETNOJ TELEFONIJI

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) danas je održala konzultativni sastanak sa predstavnicima telekom operatora: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telekom Srpske a.d. Banja Luka i Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar BH, a u svezi sa provođenjem zahtjeva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o smanjenju cijena u pokretnoj telefoniji.

Na osnovi zaključaka sa 23. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održane 12.01.2016. godine, Agencija je pokrenula proces definiranja kratkoročnih mjera koje imaju za cilj poboljšanje uvjeta za krajnje korisnike, te jačanje konkurencije na tržištu pokretne telefonije.

Telekom operatori su obvezani izjasniti se  u roku od četrnaest (14) dana o predloženom nacrtu mjera. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o konačnim mjerama i datumu njihove primjene.

You must be logged in to post a comment Login