All posts tagged "Udruga Standard"

  • 2. Guitarist festival – winner is ….

    Široki Brijeg – Second edition of Guitarist festival is finished, and again, we must say big thank you all who submited original composed guitar music...

  • Što je TQM?

    Mostar – Total Quality Managment ili skrać. TQM predstavlja temelj moderne teorije i prakse o kvaliteti. T – total – odnosi se na sve uposlene,...

  • Standard i kvaliteta: Pelet

    BiH – Svjedoci smo svaki dan, da su gradjani prevareni, zadnjih dana veliki je broj građana koji su kupili pelet za grijanje u nadolazećim hladnim...