Standard i kvaliteta: Pelet

BiH – Svjedoci smo svaki dan, da su gradjani prevareni, zadnjih dana veliki je broj građana koji su kupili pelet za grijanje u nadolazećim hladnim danima. Da, i proizvodnja peleta ima svoja pravila i norme. Koliko se kojeg sastojka dodaje, radi li se o jeli, hrastu, bukvi, tj koji postotak nekog drveta ima unutar jedne granule peleta, te koliko postotaka ima drugim sastojaka poput ljepila i ostalog.

Pri kupnji važno je od prodavača zatražiti deklaraciju o proizvodu, u kojoj po zakonu moraju biti napisani korisni podatci za samog kupca.
Udruga za podršku u promicanju standarda kvalitete – Standard

You must be logged in to post a comment Login