Ministarstvo kulture FBiH: Odobreni iznosi 2

Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH:

min_kul_fbih_01

min_kul_fbih_02 min_kul_fbih_03 min_kul_fbih_04

 

min_kul_fbih_05 min_kul_fbih_06 min_kul_fbih_07

 

 

You must be logged in to post a comment Login