Liberalizacija tržišta električne energije

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i EUSR pozdravlja javnu kampanju o otvaranju tržišta električne energije
“Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini i EUSR pozdravlja javnu kampanju koju provode državna Regulatorna komisija za električnu energiju i entitetski regulatori o predstojećem potpunom otvaranju tržišta električne energije. 

Smatramo da je od istinske važnosti da su javnosti dostupne informacije i da javnost razumije šta podrazumijeva liberalizacija tržišta električne energije. Ove aktivnosti su pokazatelj da relevantni akteri u BiH teže ka ispunjavanju obaveze koje je BiH preuzela potpisivanjem Ugovora o energetskoj zajednici. U tom pogledu, također bi željeli naglasiti da se od BiH vlasti očekuje da ispune sve obaveze koje proizlaze iz Ugovora o energetskoj zajednici, posebno kada je riječ o prenošenju i provođenju Trećeg energetskog paketa EU u sektorima električne energije i prirodnog plina”.

You must be logged in to post a comment Login