Konferencija: Budi u Focusu

Zemlje jugoistočne Europe tijekom tranzicijskog procesa suočile su se s brojnim promjenama. Danas, zbog sve većeg utjecaja tehnologije, komunikacija je ovisna o brojnim digitalnim platformama, a različite generacije različito percipiraju i koriste komunikacijske alate.

http://www.focus-conference.eu/

U takvom okruženju, javna administracija izložena je kritikama zbog birokratskih zapreka i nedovoljne komunikacije s javnošću.

Stoga javna rasprava o učinkovitoj komunikaciji potrebna je više nego ikada, a neka od pitanja koje se nameću su: kako na jednostavan način informirati ciljnu javnost, razumiju li političari važnost transparentnog komuniciranja, koja je njihova uloga i što trebaju raditi komunikacijski stručnjaci u javnom sektoru.

Vrelo: http://www.focus-conference.eu/

You must be logged in to post a comment Login