Hrvatske banke dobile spor protiv Ljubljanske banke

ljubljanska_bankaZagreb – Zagrebački općinski sud presudio je u korist Privredne i Zagrebačke banke koje su spor vodile u ime Republike Hrvatske u procesu protiv Ljubljanske banke (LB) i Nove ljubljanske banke (NLB).

Prema nepravomoćnim presudama na koje se nezadovoljna strana može žaliti zagrebačkom Županijskom sudu Ljubljanska banka u oba je slučaja proglašena odgovornom pa će morati isplatiti staru štednju uvećanu za kamate i sudske troškove. U ovom slučaju traži se povrat novca koji je Republika Hrvatska isplatila štedišama Ljubljanske banke koji su svoju ušteđevinu blokiranu u toj banci, prenijeli na hrvatske banke, uglavnom Privrednu i Zagrebačku.

U slučaju tužbe PBZ-a riječ je o oko 220.000 eura, odnosno o protuvrijednosti od 484 hiljada nekadašnjih holandskih guldena s pripadajućom kamatom od 1992. te parničnim troškovima od preko 688 hiljada kuna. Zahtjev Zagrebačke banke izražen je u sedam različitih valuta pa će Nova Ljubljanska banka i Ljubljanska banka soliradno isplatiti glavnice od preko 2,1 miliona eura, 9,88 milijuna američkih dolara, 1,5 miliona australskih dolara, 2,3 miliona kanadskih dolara, 18,7 miliona švicarskih franaka, 328 hiljada britanskih funti i 181 hiljadu japanskih jena. I na te se iznose glavnice računa kamata od 1992.

Ukupan trošak parničnog postupka koji slovenske banke moraju nadoknaditi u postupku sa Zabom procijenjen je na preko 3,2 miliona kuna. Odvjetnik Ljubljanske banke Matija Pečatnik izjavio je nakon presude za slovensku novinsku agenciju da za sada ne može reći hoće li na presudu podnijeti žalbu te da će pričekati na reakciju iz Ljubljane.

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izrazio je čuđenje što Hrvatska strana ne poštuje potpisani Memorandum u Mokricama. Procesi u Hrvatskoj, Sloveniji nisu bitni, istaknuo je on. Memorandum potpisan u Mokricama odobren je u Narodnoj skupštini te smo očekivali da će Hrvatska zaustaviti procese dok se konačno rješenje ne pronađe u sklopu sukcesije. Erjavec je i ranije, u više navrata, isticao da hrvatske sudske presude u vezi LB, čak i ako bi bile pravomoćne, ne bi bile provedive, jer će Slovenija ustrajati na memorandumu iz Mokrica kao međunarodnom ugovoru.
Ova presuda je prva od potpisivanja Memoranduma o razumjevanju 11. marta 2013. u Mokricama u kojemu se Vlada RH obvezala da privremeno obustavlja postupak protiv Ljubljanske banke i Nove Ljubljanske banke, do sveobuhvatnog rješenja u okviru sukcesije.(HRT)

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply