Aluminij Mostar – dogovori, podvale, prijetnje

Mostar – U priopćenju sindikata zaposlenika Aluminija, jedna rečenica ozbiljno pogađa srž frustracija uposlenih,  a to je da je Aluminij sam uložio u moderniziranje proizvodnje 270 milijuna eura dok Vlada nije  uložila niti marke.

U Priopćenju se uposleni  pitaju kako može stranka Radom za boljitak toliko manipulirati Eleketroprivredom HZHB te da ta stranka ima veći utjecaj od Vlade FBiH.

Optužuju Vladu FBiH da je blokirala upis Aluminija u Registar vrijednosnih papira dok se nije ‘dočepala’ 44% udjela u Aluminiju.

Uposleni traže poništenje ugovora sa Vladom oko vlasničke strukture

Takodjer ukazuju na nepravilnosti oko objavljivanja natječaja za imenovanje 3 izvršna direktora, daju potporu direktoru Željku Kordiću i  jasno poručuju – sada smo spremni na sve.

 

You must be logged in to post a comment Login