All posts tagged "Quality bosnia herzegovina"

  • Standard i kvaliteta: Pelet

    BiH – Svjedoci smo svaki dan, da su gradjani prevareni, zadnjih dana veliki je broj građana koji su kupili pelet za grijanje u nadolazećim hladnim...