IGH Zagreb radit će projekt tunela na cesti Neum – Stolac (Žaba)

Naručitelj glavnog projekta tunela na cesti Neum – Stolac M17.3, javno poduzeće Ceste Federacije BiH izabralo je zagrebački IGH d.o.o. za izvršitelja radova izrade glavnog projekta. Nova cesta izmedju Neuma i Stoca bit će duga ukupno 38,5 km.  Sastoji se od nekoliko dionica:

1. Stari Neum – Kiševo – Bàbin Do

2. Babin Do (tunel Oštrovac) – Broćanac

3. Broćanac – Hutovo – Cerovica

4. Cerovica – Drenovac (Stolac)

Vrijednost ovog glavnog projekta tunela je do 175.000 KM, a zagrebački IGH ovaj posao će raditi uz pomoć svoje filijale IGH d.o.o. Mostar. Spomnuti tunel olakšat će prometovanje na pravcima Broćanac – Hutovo – Cerovica.

tunel_brocanac_drenovac_zaba_neum_2016

 

Izrada glavnog projekta izgradnje tunela Žaba na cesti Neum-Stolac, dionica Broćanac-Drenovac
Vrijednost: 175.000,00 KM
Pobjednik: Institut Igh d.d. Zagreb
Pobjednik: IGH d.o.o. Mostar
Naručilac: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

c Enter.ba 2016, foto Google earth

You must be logged in to post a comment Login