All posts tagged "Natjecaji tenderi bih"

  • Greške plaćene milionima maraka

    Zbog pogrešnih odluka državnog Ureda za razmatranje žalbi, institucijama i javnim preduzećima naloženo je da isplate najmanje šest miliona KM privatnim firmama.