All posts tagged "global contribution award 2020"

  • Global Contribution Award 2020

    LLYC-ova kampanja o samoći preuzima Grand Prix na dodjeli nagrada 2020 IPRA Golden World Awards, dok Apriori World daje globalni doprinos Grand Prix 2020. godine...