All posts tagged "Fuckupbih"

  • *uck up ili priča o neuspjehu

    Mostar – U organizaciji mostarskog Sparka, sinoć jen održan seminar pod nazivom Fuck up ili priča o profesionalnom neuspjehu. U šumi seminara, start up-ova, inkubatora,...