All posts tagged "stanje u aluminiju mostar"

  • Aluminij Mostar: 2 verzije dubioze

    Devedesetih Aluminij se spašavao pod granatama, radnici riskirajući živote činili su sve da Aluminij ne propadne zauvijek. Dolazi poslije vrijeme gdje se Aluminij vraća na...