Standard i standardizacija

Kvalitetniji život

Kvalitetniji rad i proizvod

 

Norma EBU za vidljivost ekrana, preuzmite i čitajte ovdje > R095.

TV 16:9 – vidljivo područje