Mostar – pojašnjenja oko markica za zdravstveno

zzo hnz mostar

Premije osiguranja vrijede jednu kalendarsku godinu

Zbog velikog broja upita osiguranika Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, Zavod još jednom informira osiguranike kako premija osiguranja vrijedi jednu kalendarsku godinu ( premija osiguranja iz 2019. godine prestala je vrijediti 31.12.2019. godine).Kako ne bi plaćali participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite (popis usluga dostupan na https://www.zzo.ba/assets/media/usluge-participacije-2020.jpg) osiguranicima je omogućeno da do 1.03.2020. godine pribave premiju osiguranja za 2020. godinu koja vrijedi do 31.12.2020. godine.

Cijena premije osiguranja iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne, osigurane osobe.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, a time i kupovine premije osiguranja kao zamjene za participaciju.

Nakon 01.03.2020. godine, premiju osiguranja mogu kupiti samo prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u periodu redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje.

Djeca koja u 2020. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

S početkom izdavanja elektroničkih zdravstvenih iskaznica (01.04.2019. godine) Zavod je prestao s aktivnostima lijepljenja markica u zdravstvene iskaznice/legitimacije osiguranika. Umjesto markica u zdravstvenim iskaznicama/legitimacijama, premije osiguranja za 2020. godinu biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda i vidljive ugovornim zdravstvenim ustanovama.

Dokaz o izvršenoj uplati premije osiguranja (uplatnicu), osiguranik je dužan dostaviti najbližem područnom uredu Zavoda, radi evidentiranje iste u sustav.

Osiguranici koji premiju osiguranja uplaćuju jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju sačiniti popis svih osoba (u dva primjerka) za koje uplaćuju premiju osiguranja.

Također, podatke o izvršenoj uplati premije osiguranja i Zahtjev za evidentiranje i aktiviranje premije osiguranici Zavodu mogu poslati i putem web stranice Zavoda (www.zzo.ba) ili koristeći link https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije/.

Osiguranici koji budu koristili pogodnost slanja dokaza o uplati premije osiguranja putem web stranice Zavoda neće morati dolaziti u područne urede ZZO – a radi evidentiranja premije osiguranja. Uplaćene premije biti će evidentirane u informacijski sustav, najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na svoj osobni e mail.

Sve dodatne informacije osiguranici mogu dobiti putem telefona, e mail-a ili dolaskom u najbliži područni ured Zavoda.

Uplata premije osiguranja za 2020. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

You must be logged in to post a comment Login