Želite pravilno odložiti baterije?

Mostar – U Konzumu, u Mepasu na -1. Ekološki ste svjesni, i puni saznanja o štetnosti potrošenih baterija, iz svjetiljki, ključeva, lampi i ostalih uređaja. Takodjer u Mepasu se nalaze i kutije u koju možete odložiti štedne žarulje te otpadne električne uređaje kao što su mikseri, mobiteli, brijaći aparati itd.

Baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se ne mogu puniti) ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija/članaka (koje se mogu puniti).

Baterije (akumulatori) sadrže teške metale poput žive, olova, kadmija i zato su često vrlo toksične te stoga zahtjevaju specijalan način recikliranja.

Većina otpadnih baterija (akumulatora) klasificira se kao opasni otpad.

U opasni otpad uvrštavaju se olovne baterije, nikal-kadmij baterije, baterije sa živom te odvojeno skupljeni elektroliti iz baterija i akumulatora.

Glavna prednost recikliranja baterija jest smanjenje primarne proizvodnje materijala i energenata, te emisije žive, olova i kadmija u prirodu.

#reciklaza #recikliranjebaterija

#istrošenebaterije #akumulatori #cijenazagađenja

Udruga za podršku u promicanju standarda kvalitete Standard Široki Brijeg

Dio teksta preuzet stranice Fonda za zaštitu okoliša i upravljanja otpadom

 

You must be logged in to post a comment Login