Vijeće ministara o nuklearnom otpadu i dr.

TEMA: NUKLEARNI OTPAD U OPĆINI DVOR
Vijeće ministara BiH, na prijedlog Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, donijelo je Odluku o formiranju Radne grupe za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor.

parlament_bihU Radnu grupu su imenovani predstavnici oba doma Parlamentarne skupštine BiH,  državnih ministarstava vanjskih poslova i vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, te resornih ministarstava Republike Srpske i Federacije BiH. Za predsjedavajuću Radne grupe imenovana je Srebrenka Golić, ministrica  za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Radna grupa će osigurati koordinaciju rada institucija Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske i lokalnih nivoa vlasti u vezi s aktivnostima potencijalne izgradnje odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor.

 

BiH I CRNA GORA DOGOVARAJU  RACIONALIZACIJU TROŠKOVA DKP-a

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o kolokaciji diplomatsko-konzularnih predstavništava (DKP), odnosno o njihovom zajedničkom korištenju.

Na ovaj način će značajno biti racionalizirani troškovi DKP-a dviju država, unapređena  pomoć građanima i intenzivirana bilateralna saradnja.

Ministarstvo vanjskih poslova BiH i Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore će posebnim implementacionim protokolom postići saglasnost o diplomatsko-konzularnim predstavništvima, koja će biti zajednički korištena, kao i o svim finansijskim i administrativno-tehničkim uvjetima za funkcioniranje svakog pojedinačnog predstavništva.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar vanjskih poslova.

 

UČEŠĆE BiH NA MEĐUNARODNIM MANIFESTACIJAMA EXPO 2016 U TURSKOJ I TRIJENALE U MILANU PRILIKA ZA POSLOVNU ZAJEDNICU DA SE PROMOVIRA U SVIJETU

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o učešću Bosne i Hercegovine na Međunarodnoj izložbi hortikulture EXPO 2016 Antalija, Republika Turska, u periodu od 23.4.2016. do 30.10.2016. godine.

Na sjednici je data saglasnost ambasadoru BiH u Turskoj Damiru Džanku da potpiše Ugovor o učešću BiH na Međunarodnoj izložbi hortikulture „Djeca i cvijeće“ EXPO 2016, čiji je moto „Održanje zelenog života za buduće generacije“.

Ukupni troškovi BiH na EXPO 2016 iznose 766.000,00 KM, od čega će Republika Turska  grantom vrijednim 697.000,00 KM pokriti troškove zakupa prostora i izgradnje paviljona za BiH. Preostalih 69.000,00 KM za izradu projekta izložbenog prostora, njegovog održavanja te pripremu promotivnog materijala osigurat će Bosna i Hercegovina.

Također, Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost da se iz tekućih grantova Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa izdvoji 50.000,00 KM za učešće BiH na 21. izdanju Međunarodne izložbe Trijenale u Milanu.

Ova manifestacija će biti održana od 2. aprila do 12. septembra 2016. godine u Milanu pod motom  „21. stoljeće – Dizajn nakon dizajna“, a za koji je Republika Italija osigurala BiH učešće bez plaćanja troškova zakupa prostora.

Sredstva za ove namjene, kao i 50.000,00 KM za održavanje Biznis foruma 16+1 (Kina i države srednje i istočne Europe), početkom maja u Sarajevu bit će osigurana iz granta Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa za podršku sajamskim i drugim manifestacijama.

Sudjelovanjem na ovim međunarodnim manifestacija daje se mogućnost poslovnoj zajednici iz BiH da uspostavi saradnju među poslovnim ljudima iz cijelog svijeta te da promovira domaću proizvodnju u svijetu.

 

UPALJAČI SIGURNI ZA DJECU

 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za nadzor nad tržištem, donijelo je Odluku o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu s oznakom „E“, koja potvrđuje određeni stepen usklađenosti s legislativom Evropske unije u ovoj oblasti.

Cilj odluke je osiguranje visokog nivoa zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača, posebno djece u Bosni i Hercegovini.

Odlukom su propisani sigurnosni zahtjevi za stavljanje na tržište  upaljača sigurnih za djecu te se zabranjuje stavljanje na tržište Bosne i Hercegovine upaljača privlačnih djeci.

Agencija za nadzor nad trzištem BiH će za provedbu i praktičnu primjenu ove odluke u roku od tri mjeseca donijeti smjernice koje će biti dostupne na internet stranici ove agencije.

 

UTVRĐEN PRIJEDLOG SPORAZUMA IZMEĐU BiH I AZERBEJDŽANA O CESTOVNOM PRIJEVOZU

 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Azerbejdžan o međunarodnom cestovnom prijevozu, kojim se uspostavlja prijevoz putnika i robe.

Redovni linijski i povremeni (vanlinijski) prijevoz putnika te prijevoz robe između dvije zemlje (bilateralni, tranzit u/iz trećih zemalja) obavljat će se na osnovu zajedničkog pristanka nadležnih organa  i podlijegat će sistemu dozvola koje izdaju nadležni organi dviju država.

Prijedlog sporazuma bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je  ministar komunikacija i prometa.

 

IMENOVAN V.D. DIREKTORA ARHIVA BiH

 

Vijeće ministara BiH imenovalo je za v.d. direktora Arhiva Bosne i Hercegovine Sašu Klepića.

vrelo i foto: Vijeće ministara BiH

You must be logged in to post a comment Login