All posts tagged "Zzohnz/k"

  • Markica za 134 zdravstvene usluge

    Zavod za zdravstveno osiguranje HNŽ/K počeo je sa distribucijom markice za 134 zdravstvene usluge. Djeca do 18 godina oslobođena su plaćanja participacije odnosno kupovine godišnje...