All posts tagged "washingtonski sporazum"

  • Washingtonski sporazum kao obmana?

    Washingtonski sporazum je sporazum potpisan između bosanskohercegovačkih Hrvata (predstavljenih od strane Republike Hrvatske) i Bošnjaka odnosno RepublikeBosne i Hercegovine (u vladi su tada dominirali Bošnjaci)...