All posts tagged "ohr languages"

  • OHR službeni jezici u BiH

    Mostar – U moru problema bosansko-hercegovačke svakodnevnice, gdje se površnost nekih političara manifestira ekstremnom krizom, gdje se sudbina BiH građana rješava u gostionici za šankom,...