All posts tagged "komunikacija u krizi apriori"

  • Korisno: Komunikacija u krizi

    Što uciniti kada nam se dogodi krizna situacija? Kako reagirati i smiriti situaciju? Kako se ponasati prema ostecenima u kriznoj situaciji? Kako se postaviti prema medijima...