All posts tagged "ephzhb uplatila naknadu"

  • EP HZ-HB uplatila 9 mil. KM

    U prvoj polovici 2014. godine općinama uplaćena više od 9 milijuna KM po osnovi naknadne za hidroakumulacije Općinama na čijem se području nalaze hidroakumulacijski objekti...