All posts tagged "CestaZvirovici"

  • Obnavlja se cesta u Međugorju

    Medjugorje – Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija, Adnan Terzić, ravnatelj J.P. Autoceste F BiH i Stjepan Krasić, ministar prometa i veza HNŽ, u...