All posts tagged "bruto kriminalni proizvod"

  • Bruto kriminalni proizvod ?!

    U doba krize, europski ekonomski analitičari dolaze do nemoralnih ideja kako poboljšati financijsku sliku. Rad i trgovinu na crno te prostitucija ove godine ona imaju...