All posts tagged "advent je"

  • Mara Šeparović – Advent je

    Mara Šeparović iz Smokvice na Korčuli, autorica je glazbe i teksta ove adventske pjesme. “Advent je” otpjevala je premijerno klapa Dobrkovići sa Širokog Brijega.