Što su najveći problemi turizma u BiH?

Prema Svjetskoj turističkoj organizaciji UN-a, Bosna i Hercegovina je na listi pobjednika u kategoriji država u kojim se broj turista povećava iz godine u godinu. I na mnogim relevantnim svjetskim listama najpoželjnijih turističkih destinacija, naša zemlja kotira vrlo visoko. Nažalost, kao i u svemu ostalom, najveći problemi bh. turizma, pogotovo zimskog, jesu nedostatak novca i dobre organizacije.

FINACIRANJE TURISTIČKIH ZAJEDNICA?

Zbog nejasnog zakona, u pojedinim županijama poduzeća ne plaćaju taksu turističkim zajednicama. Istovremeno se od tih istih turističkih organizacija očekuje da promoviraju BiH turizam, kako na nivou države tako i na nivoima županija i općina.

Drugi prisutan problem u svezi turizma u BiH su neplaćanja boravišnih pristojbi, odnosno utaja prihoda od noćenja i iznajmljivanja kapaciteta.

 

You must be logged in to post a comment Login