U Čapljini i Ljubuškom potpisani sporazumi o vodnogospodarskoj suradnji

11.11.2020.

U Čapljini i Ljubuškom danas su potpisana dva sporazuma o vodnogospodarskoj suradnji, a potpisivanju su nazočili ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mario Šiljeg, zamjenik predsjedatelja Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kao jedan od potpisnika.

Sporazum o izgradnji sustava javne odvodnje na području Grada Ljubuškog te drugim aktivnostima vezanim uz zaštitu izvorišta Prud

U Ljubuškom je potpisan Sporazum o izgradnji sustava javne odvodnje na području Grada Ljubuškog te drugim aktivnostima vezanim uz zaštitu izvorišta Prud, a potpisali su ga generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, Jakov Belić, direktor NPKLM vodovoda d.o.o. Korčula i Nikica Vučić, direktor JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški. Vrijednost Sporazuma koji se potpisuje za I fazu je 5,8 milijuna kuna od čega Hrvatske vode osiguravaju 80% preko Neretvansko-pelješko-korčulansko-lastovsko-mljetskog vodovoda d.o.o. Korčula. Izvorište Prud nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske te se koristi za javnu vodoopskrbu područja u dolini rijeke Neretve, kao i za područja na Pelješcu, Korčuli, Mljetu i Lastovu. Sa svrhom zaštite i sprječavanja onečišćenja izvorišta Prud, Sporazumom se definiraju uvjeti, prava i obveze sporazumnih strana za realizaciju projekata izgradnje sustava javne odvodnje na području Grada Ljubuškog te za druge aktivnosti vezane uz zaštitu izvorišta Prud (monitoring, razmjena podataka, postavljanje obavijesnih tabli). Cilj je da izvorište, a time i vodoopskrba bude u potpunosti sigurna o čemu skrbi NPKLM vodovod d.o.o. Korčula. Nakon potpisivanja, ministar Ćorić otvorio je Kulturni centar Ljubuški.

Sporazum o međusobnim odnosima, pravima i obvezama vezano za izgradnju obrambenog nasipa na području Gabela polja, Grad Čapljina, BiH, u sklopu prekograničnog projekta obrane od poplava Grada Metkovića

Drugi potpisani međudržavni sporazum je Sporazum o međusobnim odnosima, pravima i obvezama vezano za izgradnju obrambenog nasipa na području Gabela polja, Grad Čapljina, BiH, u sklopu prekograničnog projekta obrane od poplava Grada Metkovića, prema kojem Hrvatske vode financiraju izvođenje radova i usluge stručnog nadzora. Sporazum je potpisan u Čapljini, a potpisali su ga generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i gradonačelnik Grada Čapljine Smiljan Vidić. Projekt izgradnje obrambenog nasipa na području Gabela polja u Gradu Čapljini u BiH vrijedan je 25 milijuna kuna, a obuhvaća izgradnju obrambenog nasipa u dužini od oko 1,9 kilometara, što će zajedno s dijelom nasipa uz desnu obalu Neretve, naselja Jerkovac u Republici Hrvatskoj činiti ukupno 8,7 kilometara. Također će se graditi i crpna stanica, regulacijska ustava (uz crpnu stanicu) i druga manja uz mrtvi rukavac Strimen te preljevna građevina s uređajem za kontrolirano upuštanje katastrofalnih voda u branjeno područje. Izgradnja dijela obrambenog nasipa na području RH završena je 2017. godine. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 46,35 milijuna kuna.

Bilateralna vodnogospodarska suradnja od 1996.

Pravni okvir za vodnogospodarsku suradnju uspostavljen je potpisivanjem Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o uređenju vodnogospodarskih odnosa još davne 1996. godine u Dubrovniku.

Osim kroz obranu od poplava i proglašenje zona sanitarne zaštite izvorišta Prud, značajno za spomenuti je da dvije države putem potpisanih ugovora reguliraju prava i obveze korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom. Do sada je potpisano pet provedbenih ugovora između isporučitelja vodnih usluga i njihovih gradova i općina za presječene sustave između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Putem Povjerenstva/Komisije za vodno gospodarstvo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine rad na vodnogospodarskim pitanjima uspješno se provodi u interesu jedne i druge države

Vrelo:

https://www.voda.hr/hr/novosti/u-capljini-ljubuskom-potpisani-sporazumi-o-vodnogospodarskoj-suradnji

You must be logged in to post a comment Login