Prevent grupa:  Velika prilika za proizvođače namještaja u BiH

Poziv za kompanije u segmentu namještaja

Sarajevo – Mostar – Navedeni poziv nudi značajnu priliku za industriju namještaja u BiH jer omogućava angažman bh. kapaciteta, diverzifikaciju tržišta i proizvoda te stvaranje novih radnih mjesta.

Vodeći njemački proizvođač luksuznog namještaja, Machalke, koji od nedavno posluje unutar Prevent grupacije, objavio je poziva za sve bosanskohercegovačke firme iz industrije namještaja da se jave Prevent grupaciji kako bi ostvarili saradnju.

Zainteresirane kompanije mogu se javiti na e_mail adresu: neofacture@prevent.ba.

Navedeni poziv ima za cilj da kompanijama sa slobodnim kapacitetom za proizvodnju komponenti namještaja u BiH omogući značajnu ulogu u izvozu za Njemačko tržište. Uz prijavu je potrebno dostaviti informacije o proizvodnim linijama, tržištima te raspoloživim kapacitetima kompanije.

„Drvoprerađivačka je jedna od rijetkih industrija u Bosni i Hercegovini koja ostvaruje trgovački suficit i svake godine ostvaruje povećanje izvoza. Stoga smo uvjereni da već sada poznate komparativne prednosti BiH, kao tržišta za proizvodnju namještaja, mogu biti samo ojačane i usmjerene ka daljem stvaranju dodane vrijednosti u konačnim proizvodima. Prevent grupacija i Machalke nude platformu za realizaciju ovih strateških ciljeva“ istakao je Hubertus Klaes, direktor divizije namještaja u Prevent grupaciji.

PREVENTNavedeni poziv nudi značajnu priliku za industriju namještaja u BiH jer omogućava angažman bh. kapaciteta, diverzifikaciju tržišta i proizvoda te stvaranje novih radnih mjesta. Naime, Prevent grupacija posluje na 20 lokacija u  svijetu i pri tome zapošljava preko 12.000 uposlenika u auto industriji, tekstilu, koži, modi, namještaju i zaštitnoj konfekciji.

SD/Enter.ba © 2015

 

 

You must be logged in to post a comment Login