POTPORU SVOJIM UMIROVLJENICIMA

UPRAVA ELEKTROPRIVREDE HZHB PRUŽA POTPORU SVOJIM UMIROVLJENICIMA I IZVRŠAVA PREDVIĐENE OBVEZE PREMA UPOSLENICIMA
Generalni direktor JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar Nikola Krešić, izvršna direktorica za Ekonomske poslove Ivana Bunoza i izvršni direktor za Pravne poslove Mate Pavković održali su danas sastanak s predsjednikom Udruge umirovljenika ovoga poduzeća Vijekom Božićem.

 

Kao i ranijih godina, koliko god su mogućnosti i rezultati poslovanja to dopuštali, Elektroprivreda je nastojala održavati suradnju i pomagati ovu populaciju, pa je tako i na današnjem sastanku zaključeno kako će Uprava pokrenuti postupak dodjele novčane pomoći uz Dan poduzeća koji se obilježava 17. studenoga 2014. godine.

Razgovaralo se i o drugim mogućnostima potpore za rad Udruge i aktivnostima koje pokreću.

 

Prema ranijem dogovoru o suradnji jučer su navedeni predstavnici održali i sastanak s  predstavnicima Nezavisnog sindikata uposlenika (NSUEPHZHB) predsjednikom Dubravkom Pervanom  i dopredsjednikom Ivanom Baketarićem.

 

Na dnevnom redu bile su i teme iz Kolektivnoga ugovora elektroprivredne djelatnosti u Federaciji BiH, a odnose se statusa i ostvarivanja prava uposlenika kao što su isplate jubilarnih nagrada uposlenicima uz dan poduzeća, mogućnosti osiguranja naknada za Božić, kao i darova za djecu uposlenika.

 

Predstavnici Uprave poduzeća potvrdili su kako će sukladno zakonskim propisima i našim internim aktima, izvršiti  sve predviđene obveze prema uposlenicima, posebice one čija je realizacija uvjetovana ostvarenim poslovnim rezultatima i dogovorom sa Sindikatom.

You must be logged in to post a comment Login