Neum – detalji u svezi prodaje imovine

Kako mediji u BiH vole zbunjivati čitateljstvo sa bombastičnim naslovima, (željni što više klikova na svojim portalima), donosimo stvarne činjenice oko prodaje nekretnina koje općina Neum potpisuje ispod.

Nakon Izvješće u vezi sa prodajom imovine u Neumu

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NEUM
N a č e l n i k
Broj: 02-02-1526/21
Neum, 11.06.2021. godine

– VISOKO SUDSKO I TUŽITELJSKO VIJEĆE BiH
n/r predsjednika¸

-ŽUPANIJSKI SUD U MOSTARU
n/r predsjednika

-OPĆINSKI SUD U ČAPLJINI
n/r predsjednice

-VLADA HNŽ
n/r predsjednika

-AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU HNŽ
n/r direktora

               Predmet: Izvješće u vezi sa prodajom imovine u Neumu.

               Povodom natpisa pojedinih medija o prodaji nekretnina u Neumu , koje se po tim navodima prodaju u sudskom postupku  kao vlasništvo ovršenika Feroeketro d.d. Sarajevo , želimo objektivno izvijestiti javnost , kao i potencijalne kupce o nekim  bitnim činjenicama vezanim za status i okolnosti prodaje istih.

               Prije svega ističemo činjenicu da nekretnine koje su predmet prodaje nisu vlasništvo ovršenika Feroelektro d.d. Sarajevo što nesporno potvrđuje rješenje Federalne agencije za privatizaciju iz 2000. godine , u kojem je jasno navedeno da se imovina i pripadajući iznos kapitala Odmarališta Neum u Neumu i prodavnica u sklopu Odmarališta isključuju iz Aktivnog podbilansa poduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo  i da se državni kapital za prodaju umanjuje za pripadajući iznos kapitala koji se odnosi na ovu imovinu , zbog čega te nekretnine i ne mogu biti predmet prodaje u ovom postupku.

               Isto tako postupak etažiranja tih nekretnina i upis pojedinačnih jedinica u korist  Feroelektra d.d. Sarajevo  „kao vlasnika“  proveden je protuzakonito,  jer u tom postupku Općinski sud u Čapljini nije pribavio valjane dokaze o vlasništvu na nekretninama , kao ni uvjerenje o cjelovitosti Općine Neum , pa se zbog toga nisu mogla donijeti zakonita rješenja o etažiranju. Osim toga postupak etažiranja proveden je i suprotno Odluci Općinskog vijeća Neum o etažiranju , kao i dokumentima prostornog uređenja općine Neum tj. Regulacijskim planom Centar I u Neumu kojim je na ovom lokalitetu previđena isključivo gradnja hotelskog sadržaja. Na sve ovo Općina Neum je blagovremeno upozorila sve sudionike u postupku etažiranja , da bi potom zbog svih navedenih razloga pokrenula sudski postupak radi poništenja takvih rješenja o etažiranju.

               Netočna je informacija pojedinih medija da su prigovori Općine Neum i Županijskog javnog pravobraniteljstva HNŽ-e podneseni u ovršnom postupku prodaje navedenih nekretnina , u kojima su pored ostalog istaknute i naprijed spomenute nepravilnosti koje tu prodaju onemogućavaju, odbačeni kao neutemeljeni , jer sud o tim prigovorima još uvijek  nije donio odluku.

               Nadalje ističemo  da je i sam ovršenik Feroelektro d.d. Sarajevo odmah nakon donošenja rješenja o ovrsi izvijestio sud da se radi o imovini koja je rješenjem Federalna agencija za privatizaciju iz 2000. godine isključena iz njegovog Aktivnog podbilansa , tj. nije privatizirana i da je u vlasništvu F BiH , a što je potvrđeno i od strane Federalnog pravobraniteljstva i to aktom iz 2008. godine kojim se ovršenik Ferelektro d.d. Sarajevo obavještava da imovina Odmarališta u Neumu nije bila predmetom privatizacije  i da je ostala u vlasništvu F BiH , te da će se poduzeti sve potrebne mjere da se ostvari posjed i uživanje vlasničkih prava na ovoj imovini od strane F BiH.

               Posebno značajnom ističemo i činjenicu da su navedene nekretnine od 1996. godine u posjedu i pod kontrolom novoformiranog poduzeća UTP Odmaralište d.o.o. Neum koje je kod Višeg suda u Mostaru registrirano kao zasebno poduzeće od dijela procesa rada predratnog matičnog poduzeća Feroelektro d.d. Sarajevo. Prema važećoj zakonskoj regulativi nesporno je da je privatizacija ovog poduzeća u nadležnosti Agencije za privatizaciju HNŽ-e , zbog čega je Nadzorni odbor 1999. godine i uputio zahtjev toj Agenciji da se pokrene postupak njegove privatizacije.

               Unatoč svemu naprijed navedenom Općinski sud u Čapljini je nastavio postupak i donio zaključak kojim je odredio ročište za prodaju predmetnih nepokretnosti , pa stoga ovim putem apeliramo na sve odgovorne institucije i pozivamo ih da u okviru svojih ovlasti poduzmu odgovarajuće mjere i radnje u cilju zaštite državne imovine i omogućavanja provođenja prostorno-planske regulative lokalne zajednice – Općine Neum  , što je od iznimnog značaja za njen turistički razvoj i ukupno funkcioniranje.

               Na kraju naglašavamo da je Općina Neum u posjedu svih dokumenata na koje se u ovom izvješću poziva , da će se o ovoj tematici i dalje oglašavati i poduzimati sve zakonom određene mjere radi zaštite svojih interesa za koje smatra da su na ovaj način značajno narušeni , te da se ovakvom  prodajom praktično državne imovine mogu proizvesti dalekosežne štetne posljedice na njenom području.

Načelnik općine Neum
Dragan Jurković dipl. ing. agr

Vrelo Neum.ba

Foto Enter.ba

You must be logged in to post a comment Login