NEM 2018 – Piratizacija u medijima

NEM panels 2018 dubrovnik enter ba

NEM 2018, okupljanje TV industrije u ovom dijelu Europe (CEE), donosi na narednoj konferencini zanimljive teme. Jedna od njih je piratizacija u medijima.

NEM 2018, najveće okupljanje TV industrije u regiji CEE, održat će se od 11. do 14. lipnja šestu godinu zaredom u predivnom Dubrovniku. Do službenog otvaranja eventa ostalo je tek nekoliko mjeseci te se polako objavljuju detalji bogatog programa NEM-a 2018.

19. ožujka 2018. – Na ovogodišnjem New Europe Marketu održat će se sedam panela u kojima će
sudjelovati cijenjeni i relevantni izlagači te ključni igrači TV industrije, a razgovarat će se o korisnim i zanimljivim istraživanjima i prezentacijama. Prepoznatljivi i nezamjenjivi dijelovi NEM-a – soba za privatne screeninge i market – povećani su i modernizirani. U sobi za privatne screeninge prikazivat će se djela kako svjetske, tako i lokalne produkcije. Time se na ovogodišnjem NEM-u stavlja veći
naglasak na sadržaj koji je u posljednjih nekoliko godina doživio velike promjene u odnosu na način na koji publika doživljava televiziju.
Važnost NEM-a 2018 za sudionike istaknula je Anette Schaefer, potpredsjednica TV poslovnih
procesa za Europu za Deutsche Telekom AG:
„NEM je ključno okupljalište regije CEE za međunarodnu produkciju. Ne samo da povezuje
proizvođače i kupce sadržaja nego je to i event na kojem se ključni igrači TV industrije mogu upoznati s novim poslovnim modelima i najnovijim trendovima u zabavnoj industriji.“

PRILIČNO KONTROVERZNE TEME?

Upravo kao i soba za privatne screeninge, neki paneli fokusirat će se na lokalnu produkciju i njezinu
važnost u smislu privlačenja i zadržavanja gledatelja. NEM 2018 bavit će se i pitanjem sve veće
digitalizacije i digitalnih sadržaja. Nadalje, potegnut će se pitanje oglašavanja na tržištu i kako postići
ravnotežu između profita i zadovoljstva gledatelja.
Nešto novo, no zasigurno kontroverzno, bit će diskusija o problemima piratiziranja u regiji CEE i
općenito te kako se može poboljšati ovo nepoželjno stanje. Neposredno prije početka Svjetskog
nogometnog prvenstva na NEM-u će se raspravljati i o sve većim cijenama sportskih TV prava. Tu je,
naravno, i panel o tome koje je i kakvo dječje iskustvo s tehnologijom.
Osnivačica NEM-a Sanja Božić-Ljubičić otkrila je što možemo očekivati od ovogodišnjeg izdanja
eventa i panela:
„Svake godine Mediavision organizira NEM nastojeći biti dva koraka ispred igre koju igramo i posla
kojega najviše volimo – medija. NEM je ponosan što može na jednom mjestu spojiti važne ključne
igrače CEE regije, ali i svijeta, kako bismo svi zajedno naučili iz vlastitih iskustava i pogrešaka. Činimo ovo svake godine i očigledno nešto radimo dobro s obzirom da se svi vraćamo po još! Dobrodošli na NEM 2018!“

OSIGURAJTE AKREDITACIJU ZA NEM 2018

Rezervirajte si akreditaciju i smještaj na službenoj internetskoj stranici
www.neweumarket.com/book-now i predbilježite se za najbolji spoj posla i sunca!

O NEM-u

NEM je najvažnija četverodnevna konferencija u regiji CEE na kojoj se profesionalci iz TV industrije
okupljaju kako bi se upoznali s najnovijim poslovnim trendovima i podijelili svoje najdragocjenije
formule za uspjeh.
NEM se jedanput na godinu održava u Dubrovniku i okuplja nacionalne televizije, Pay-TV kanale,
kabelske i satelitske operatere, IPTV tvrtke, produkcijske, distribucijske i tehnološke tvrtke, medije i
marketinške agencije te druge stručnjake povezane s TV industrijom. NEM se koncentrira na regiju
CEE, no sudionici dolaze iz svih krajeva svijeta.
S predstavnicima više od 2000 tvrtki, NEM se ističe kao važna platforma za stručnjake iz područja
medija, telekomunikacija i marketinga. Posjetite NEM i steknite nova poslovna partnerstva i veze te
saznajte sve o ključnim izazovima u TV industriji.

 

 

 

………………………………..

NEM 2018 reveals main topics of panel discussions

NEM 2018, the biggest TV industry gathering in the CEE region, will take place from 11th – 14th of
June for the sixth year in a row in amazing Dubrovnik. With only several months left until the official
opening of the event, NEM is gradually revealing details of its rich programme prepared for 2018.

March 19th, 2018 – This year's New Europe Market (NEM) event will host seven panel discussions
with esteemed, highly-relevant speakers and key players from TV industry, as well as useful and ever
interesting case studies and presentations. Recognizable and irreplaceable elements of NEM, the
private screening room and market area, have experienced upgrades in their size and look. The
private screening room will be focused not only on world production, but on local production, too. In
this way, NEM will put a stronger emphasis on content which has, over the past few years,
undergone great changes considering how audiences view television.
The significance NEM 2018 has for its attendees is borne out by Anette Schaefer, Vice President of
TV Business Europe for Deutsche Telekom AG:
„NEM is the key marketplace in the CEE region for international programming. NEM not only connects
content sellers & buyers, it is the event for TV industry key decision makers to explore new business
models and latest entertainment trends.“

SOMEWHAT CONTROVERSIAL TOPICS?

Just like the private screening room, some of the panel discussions will focus on international and
local production and its relevance for attracting and keeping viewers. NEM 2018 also tackles the
question of ever-growing digitalization and accompanied content. Furthermore, there is the question
of advertising and how to strike a balance between profit and viewer satisfaction.
Something new, but certainly controversial, is a discussion about the problems of piracy in the CEE
region and in general and how this unwanted situation can be turned for the better. On the eve of
the football World Cup, NEM will tackle the question of the steeply rising cost of sports TV rights.
Last, but not the least is the panel about children user experience in terms of technology.
Founder of NEM, Sanja Božić-Ljubičić, revealed what we can expect from this year's edition of this
event and its panel topics:
„Every year Mediavision organizes NEM trying to be two steps ahead of the game we play and the
business we love the most, the media. NEM is proud to bring together the most important players in
the CEE region, but also the world, in order for us all to learn from our own experiences and mistakes.
We do it year after year. We obviously must be doing it right, because we all keep coming for more!
Welcome to NEM 2018!“

GET YOUR BADGES FOR NEM 2018

Book your badge and accommodation prices via official website www.neweumarket.com/book-now
and reserve the dates for the best mix of business and sun!

ABOUT NEM

NEM is the most important four-day event in the CEE region where TV industry professionals gather
to learn about the newest business trends and share their most precious formulas for success.
NEM is annually held in Dubrovnik and is addressed to FTAs, Pay-TV channels, cable and satellite
operators, IPTV, production, distribution and technology companies, media and marketing agencies
and other specialists connected with the TV industry. NEM focuses on the CEE region, but the event’s
attendees come from all over the world.
With representatives from more than 2000 companies, NEM stands out as an important platform for
media, telecommunications and marketing professionals. Visit NEM for new partnerships,
connections and learn about key challenges within television industry.

You must be logged in to post a comment Login