NADZORNI ODBOR JP ELEKTROPRIVREDA HZHB USVOJIO VIŠE VAŽNIH ODLUKA

Nadzorni odbor JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na 59. sjednici održanoj 29. rujna 2014. godine usvojio je više važnih odluka i zaključaka iz djelokruga svoga rada.

Najprije je Nadzorni odbor dao pisanu ovlast na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između Javnoga poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar i poduzeća Aluminij d.d. Mostar čime je ovaj Ugovor stupio na snagu budući da su prethodno svoje pisane ovlasti dane od Vlade Federacije BiH i Nadzornoga odbora Aluminija d.d. Mostar.

Članovi Nadzornoga odbora prihvatili su i Inicijativu Uprave Društva za otpis potraživanja po osnovi utrošene električne energije kupcima na poplavljenim područjima za mjesec svibanj i lipanj 2014., te je donio Odluku o jedinstvenom postupanju u odnosima s kupcima električne energije nakon proglašenja stanja prirodne nepogode u mjesecu svibnju 2014. godine.

Prema usvojenoj inicijativi Elektroprivreda HZHB otpisat će dugovanja svim svojim kupcima iz kategorije kućanstva s poplavljenih područja, a prema kategorizaciji kupaca razvrstanih u dvije osnovne skupine ovisno o mogućnosti sanacije njihovih stambenih objekata, i to:
za kupce čije je stambene objekte moguće sanirati – otpis će se vršiti za razdoblje od posljednjega redovitog očitanja 30.4.2014 do 30.6.2014. godine, te za kupce čije stambene objekte nije moguće sanirati – otpis dugovanja bit će izvršen do trenutka prekida opskrbe električnom energijom uzrokovana poplavama.
Također dug će se otpisati i svim ostalim kategorijama kupaca koji su radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženome području stavili na raspolaganje svoje objekte u razdoblju od posljednjega redovitog očitanja od 30.4.2014. do 30.6.2014. godine.

Otpis potraživanja odvijat će se prema popisu i izvršenoj kategorizaciji kupaca električne energije koju će napraviti nadležne službe i tijela općina/gradova/županija vezanih za stanje stambenih objekata u smislu sanacije.
Financijska vrijednost za otpis prema evidenciji utroška električne energije za navedene kategorije kupaca iznosi oko 500.000, 00 KM.
Nadzorni odbor Elektroprivrede HZHB prihvatio je i Izvješće o izvanrednome popisu sredstava i izvora sredstava koje je podnijela Uprava poduzeća sa stanjem na dan 30.6.2014.godine (popis je obavljen izvanredno, zbog nastalih poplava), te je dao pisanu suglasnost za otpis tražbina sa stanjem navedenoga dana.

Ukupna vrijednost materijalnih sredstava, opreme, rezervnih dijelova i dr. na području Županije posavske, Županije Središnja Bosna i Zeničko-dobojske županije, na kojima ovo poduzeće obavlja djelatnosti, iznosi oko 480.000,00 KM.

You must be logged in to post a comment Login