Nadzorni odbor Elektroprivrede HZ HB usvojio Izvješće o poslovanju

Nadzorni odbor Elektroprivrede HZ HB usvojio Izvješće o poslovanju za 2013. i prihvatio Prijedlog raspodjele dobiti

Na sjednici Nadzornoga odbora JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar održanoj 9. lipnja 2014. usvojeno je Izvješće o poslovanju za 2013. godinu, te je prihvaćen prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti i donesena je Odluka o sazivanju 21. Skupštine Društva za 30. lipnja 2014. godine.

Ivana Bunoza, izvršna direktorica za Ekonomske poslove Elektroprivrede HZHB prije samoga usvajanja detaljnije je obrazložila Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti iz 2013. godine koji će osim Izvješća o prošlogodišnjem poslovanju zajedno s Financijskim izvješćem, Izvješćem revizora i Odbora za reviziju, biti na dnevnom redu zakazane Skupštine. Osim Nadzornoga odbora pozitivno mišljenje na prijedlog o raspodjeli dobiti dao je i Odbor za reviziju Društva.
Prema istome dobit iz 2013. godine od 54.917.741 i dobit od revalorizacijskih rezervi od 13.379.338 KM, rasporedit će se za pokriće gubitaka iz ranijih godina u iznosu od 56.513.531 KM; za zakonske rezerve ostavlja se iznos od 10.983.548 KM i dodjelu donacija iznos od 800.000 KM.
„Predloženom raspodjelom na najbolji će se način zaštiti interesi Društva i interesi dioničara“, zaključila je izlaganje direktorica Bunoza.
Marinko Ivanković, predsjednik Nadzornoga odbora komentirajući vrlo dobre rezultate poslovanja Elektroprivrede HZHB istaknuo je kako elektroenergetski sektor u BiH unatoč gospodarskoj situaciji i recesiji ostao najstabilniji dio gospodarstva, te da Elektroprivreda HZHB u tome prednjači nastojeći preko Uprave Društva poduzeće ustrojiti po načelu modernih upravljačkih sustava koji su prisutni u razvijenim zemljama, pogotovo Europske unije.

Na sjednici Nadzornoga odbora razmatrano je i Izvješće o dosada poduzetim aktivnostima, aktualnom stanju i planovima vezanim za poplavljena područja. Dana je puna potpora svim naših uposlenicima na terenu kao i Upravi Društva u nastojanjima da što je prije moguće sanira nastale štete. Prema riječima generalnoga direktora Elektroprivrede HZHB Nikole Krešića na svim mjestima gdje to realno bilo izvodljivo kvarovi su otklonjeni ili privremeno sanirani, a s ciljem pružanja potpore kako našim uposlenicima tako i stanovništvu Županije posavske, članovi Uprave Društva danas su u posjetu ovome području.

Predviđeno je održavanje tematske sjednice isključivo na tu temu, te obilasci različitih udruženja koje aktivno rade na zbrinjavanju ljudi, imovine i otklanjanju velikih materijalnih šteta.

You must be logged in to post a comment Login