Mostar: Stanje u Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ

Mostar – Zasjedalo Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K.

U sjedištu Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K u Mostaru, Upravno vijeće Zavoda održalo je devetu redovitu sjednicu.
Na održanoj sjednici članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, liječenju izvan Županije, potrošnji lijekova s Liste lijekova, potrošnji ortopedskih pomagala, provedenim postupcima javnih nabava i financijskom poslovanju Zavoda.
Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine. Pored redovitih izvješća. Upravno Vijeće razmatralo je i usvojilo sedam odluka i dva pravilnika.

Izvješće o privremenoj spriječenost za rad do i preko 42 dana ukazalo je na porast refundiranih doznaka za 5% i troškova po istima 10.505 KM ili 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Izvješće o upućivanju na liječenje izvan HNŽ/ K za razdoblje 01.01.2018. – 30.09.2018. godine ukazuje na i dalje prisutan velik broj oboljelih osoba kojima se dijagnostika i liječenje ne mogu završiti u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije/kantona (maligne bolesti i oboljenja kod djece).
U promatranom razdoblju zabilježen je veći broj slučajeva akutne leukemije i aplastične anemije, a liječenje istih zahtjeva usluge koje se zbog svoje kompleksnosti ne mogu pružiti u zdravstvenim ustanovama HNŽ/K.
Izvješćem o potrošnji lijekova s liste lijekova evidentiran je neznatan porast broja ispisanih recepata uz smanjenje broja propisanih pakiranja i utrošenih sredstava u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Promatrajući ukupnu potrošnju lijekova s liste lijekova evidentno je kako 85% ukupne potrošnje lijekova s liste lijekova otpada na kronične terapije. Posljednje četiri godine evidentan je stalni porast broja osiguranika oboljelih od dijabetesa, benigne hipertrofije prostate i inhalatora za liječenje astme s pridruženim stanjima.
U promatranom razdoblju od devet mjeseci 2018. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine evidentiran je porast broja realiziranih odobrenja za korištenje ortopedskih i drugih pomagala za 13,39%, broja korisnika za 11,17% i ukupnog iznosa financijskih sredstava za 2,37%. Porast potrošnje rezultat je usvajanja nove Liste ortopedskih i drugih pomagala kojom su znatno proširena prava osiguranika na nova ortopedska pomagala i činjenice kako je Zavod posljednjom Odlukom o visini sudjelovanja Zavoda u troškovima nabave ortopedskih i drugih pomagala značajno povećao visinu sudjelovanja u financiranju troškova nabave ortopedskih pomagala.
Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine pokazuje kako su, u navedenom razdoblju, ostvareni prihodi od 101.155.787 KM i rashodi od 93.407.359 KM. Niže izvršenje rashoda u odnosu na plan, u prva tri kvartala, iznosi 4.769.891 KM i uglavnom se odnosi na planirane projekte i tranšu kredita čija se realizacija očekuje do kraja godine i koja će dovesti do povećanja rashoda. Drugim riječima, realizacijom nerealiziranih projekata i obveza koje će Zavod realizirati do kraja godine financijski rezultat biti će sasvim drugačiji.
„ U proteklih devet mjeseci Zavod je ostvario višak prihoda u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 2.978.537. U ovaj financijski rezultat uključen je cijeli iznos prihoda od redovite distribucije premije osiguranja kao i prihoda od paušalnih troškova inozemnog osiguranja koji su neusporedivo bolji u odnosu na ranija vremena. Pored navedenih prihoda na ovakav financijski rezultat utjecali su i prihodi od doprinosa zaposlenih koji su, u ovom razdoblju, viši od planskog prosjeka. Međutim, uz sve nabrojeno ne smijemo zaboraviti na rizik koji sa sobom nosi otežano poslovanje pojedinih obveznika uplate doprinosa kao što je trenutačno Aluminij d.d. i posljedično njegovi kooperanti, a što se izravno, do kraja ove godine, može negativno odraziti na prihodovnu stranu Financijskog plana“ kazao je direktor Zavoda, Rade Bošnjak.
Nakon usvojenih izvješća Upravno vijeće Zavoda razmatralo je i usvojilo još šest odluka i jedan pravilnik. Među usvojenim odlukama je Odluka o visini cijene elektronske zdravstvene iskaznice i Odluka o visini premije osiguranja (markice) za 2019. godinu, sukladno kojoj cijena premije, kao i ranijih godina, ostaje 20 KM po osiguranoj osobi s tim da su plaćanja iste, odnosno osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođena djeca do navršene 18-te godine života.
Odlukom o visini cijene elektronske zdravstvene iskaznice članovi Vijeća su, po prijedlogu Stručne službe Zavoda, odlučili kako će cijena elektronske zdravstvene iskaznice biti 1 KM koliko košta i papirnata zdravstvena iskaznica. Pored obrazloženja rukovoditelja Sektora za informacijske tehnologije, Senadina Čatrnje, direktor Bošnjak članovima Vijeća dao je dodatne informacije vezane za e-iskaznicu i razloge zbog kojih Zavod predlaže da cijena koštanja iste bude 1 KM kazavši:“ Uvažavajući ekonomske i socijalne prilike naših osiguranika odlučili smo predložiti vam da cijena e-iskaznice za osiguranike bude 1 KM, a razliku troškova izrade od 1,64 KM preuzeti će Zavod. Nama je cilj, kada e-iskaznica uđe u primjenu, da se najveći broj osiguranika odluči upravo za elektronsku zdravstvenu iskaznicu umjesto papirnate.
E-iskaznica osiguranicima donosi niz benefita među kojima je i prestanak potrebe odlaska osiguranika u područne urede Zavoda zbog ovjere jer će e-iskaznice imati elektronsku ovjeru evidentiranu u Integriranom zdravstvenom informacijskom sustavu (IZIS). Osim što je e-iskaznica pogodnost za osiguranike ona nosi benefite i za zdravstvene ustanove i za Zavod“ – stoji u priopćenju iz Zavoda.

You must be logged in to post a comment Login