Mladi naraštaji –pokretač održivog razvoja


U toku je implementacija projekta „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“. U studenom i prosincu 2020.godine u okviru edukativnog programa projekta održano je 10 radionica za učenike Područnog odjela Polog Treće osnovne škole Mostar na teme održivi razvoj, biodiverzitet, klimatske promjene, upravljanje otpadom i UNESCO baština.
Učenici su na radionicama uz pomoć nastavnika učili šta održivi razvoj podrazumijeva kako globalno tako i lokalno, i potaknuti su na kritičko razmatranje i sistemsko razmišljanje o budućnosti i individualnim akcijama koje doprinose održivom razvoju zajednice. Učesnici su naučeno prikazali kroz izradu izvještaja u formi panoa sa učeničkim tekstovima i radovima.
U okviru projektnih aktivnosti bit će nabavljena opreme za održivo upravljanje otpadom koja će biti smještena u Trećoj osnovnoj školi čime će učenici dobiti mogućnost da stečena znanja tokom edukativnog programa primijene u praksi. Također, planirana je nabavka sadnica autohtonog bilja za unutrašnjost i dvorišni prostor škole i sprovođenje akcije sadnje kako bi se unaprijedilo znanje i praktično iskustvo u oblasti značaja i koristi zelenih površina, kao i odgovoran odnos prema istim.
Projekt se realiuira od 15.08.2020. do 15.03.2021. godine, a saradnici na projektu, osim učenika i djelatnika PO Polog Treće osnovne škole Mostar su i učenici i djelatnici OŠ „Veljko Drobnjaković„ iz Risna u Crnoj Gori, zatim djelatnici gradske uprave Grada Mostara i Općtine Kotor. Projektne aktivnosti se provode uz poštivanje svih važećih epidemioloških mjera.
Cilj projekta „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine„ je doprinijeti realizaciji nacionalnih ciljeva u obrazovanju za održivi razvoj, kroz povezivanje mladih i sprovođenje neformalnog edukativnog programa o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim i kulturnim resursima i klimatskim promjenama, za učenike/ce i nastavnike/ce u dvije obrazovne institucije na području opštine Kotor i grada Mostara
Nevladina organizacija EKO CENTAR Delfin iz Kotora i Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH Mostar provode projekat u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

You must be logged in to post a comment Login