Konačno: Federacija će raditi popis ležišta mineralnih sirovina

rare_earth350_51fa79993d0d6Vlada Federacije BiH je donijela odluku kojom se daje saglasnost direktoru Federalnog zavoda za geologiju Hazimu Hrvatoviću da potpiše izjavu za učešće u projektu ERA-NET (primjenjena geoznanost).

– Odluka je proizašla iz poziva Evropske komisije za učešće u ovom projektu i u skladu sa strategijom EuroGeoSurveys – Asocijacije geoloških zavoda Evrope, čiji je član Federalni zavod za geologiju i fonda Horizon 2020 za period 2016.-2017. godine – rekao je u razgovoru za Fenu direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović.

U naredne tri godine učesnici projekta bavit će se specifičnim izazova važnim za održivo korištenje podzemnih resursa: geoenergije, podzemnih voda i mineralnih sirovina.

“Učešće u njemu prikazat ćemo kroz svoj redovni rad procijenjen na 88.000 eura. Na račun toga, Evropska komisija će kao grant sredstva uplatiti na Javni račun trezora 43.000 eura”, navodi Hrvatović.

U području geoenergije, ERA-NET će prikupljati, analizirati i pratiti pouzdane i nepristrane znanstvene informacije o geološkoj bazi energetskih resursa i mogućim posljedicama vezanim za njihovu potencijalnu eksploataciju, uključujući konvencionalne i nekonvencionalne: nafte i plin, ugljen, metan, geotermalni resursi, kao i CO2 skladištenje i pohranu energije.

Baza podataka, ističe Hrvatović, mora biti razvijena s ciljem, na duži rok, upravljanje i održavanje integrirane geološke baze podataka i karte potencijala podzemnih resursa.

“Imat će tehničke specifikacije, tako da ih potencijalni korisnik može koristiti. Ti podaci mogu obuhvatiti karte dubine i debljine stratigrafskih jedinica i određenih slojeva (vodonosnici, rudna tijela) koji se odnose na potencijal geoenergije; njihova svojstva bitna za procjenu izvedivosti, performanse i ponašanje; karte i presjeci glavnih strukturnih elemenata i rasjeda”, naglasio je Hrvatović.

Po njegovim riječima, u oblasti podzemnih voda, projekt će doprinijeti razvijanju i unapređivanju znanja i istraživanja potrebnih za procjenu utjecaja klimatskih promjena na podzemne i površinske vode i ovisnih ekosustava, posljedica za kvantitativno i hemijsko stanja podzemnih vode prema Okvirnoj direktivi voda.

To, između ostalog, podrazumijeva poboljšanje alata i modela za karakterizaciju podzemnih voda, vremenska i prostorna kretanja onečišćenja podzemnih voda, uključujući difuzno onečišćenja u poljoprivredi, te crpljenja podzemne vode potrebne za vodoopskrbu i navodnjavanje.

Također, ERA-NET će putem inteligencije umrežavanja i koordinacija, poboljšati i održavati bazu podataka o mineralnim sirovinama Evrope u skladu s INSPIRE direktivom, mineralnih sirovina, podataka energije i drugo.

“To će osigurati ekonomske geološke karte građevinskih materijala, industrijskih i metaličnih mineralnih sirovina u cijeloj Evropi i biće javno dostupne na internetu”, kaže Hrvatović.

U ovoj oblasti radit će se inventar mineralnih sirovina te popis ležišta mineralnih sirovina koji će biti integriranan u geografsku bazu podataka i kartu mineralnih sirovina Evrope i njegov potencijal razvoja i upotrebe.

“Korištenje standardiziranih i usklađenih panevropskih skupova podataka iz primarnih i sekundarnih izvora (na kopnu i moru) će doprinijeti poboljšanju investicijskih uvjeta za rudarstvo”, dodaje Hrvatović.

Ove aktivnosti se u cijelosti poklapaju sa projektima koje radi Federalni zavod za geologiju u skladu sa svojim nadležnostima a to su: izrada Katastra mineralnih sirovina, Katastra podzemnih pitkih voda i Katastra minerlanih termalnih i termomineralnih voda Federacije BiH.

“Veće korištenje podzemnih resura proizlazi iz rastuće potrebe za energijom i rastuće potražnje za vodom i mineralnim sirovinama i predstavlja ključne izazove koji zahtijevaju više integrirano, učinkovito i održivo korištenje tih resusra, te smanjivanje negativnog uticaja na zdravlje i okoliš. To istovremeno stvara značajne mogućnosti u smislu rasta i stvaranja novih radnih mjesta korištenje napredne tehnologije za optimalno upravljanje i korištenje resursa”, istakao je u razgovoru za Fenu direktor Federalnog zavoda za geologiju Hrvatović.

Nakon završetka ovog projekta slijedi druga faza projekta za koji trebaju biti izdvojena značajna sredstva Evropske komisije. vrelo ceppei.ba

You must be logged in to post a comment Login