Hrvatska-BiH-Crna Gora: Projekti u iznosu 67 mil. €

Premijer Vlade HNŽ iz Mostara župan Splitsko-dalmatinske županije danas su imali sastanak u Mostaru.

Teme sastanka, pored ostalih, bile su mogućnosti snažnije međusobne saradnje i efikasnijega korištenja sredstava europskih fondova. U tom kontekstu posebno je naglašen otvoreni INTERREG IPA program Hrvatska-BiH-Crna Gora gdje je za projekte na raspolaganju 67 milijuna eura.

Istaknuto je kako obje županije imaju značajne potrebe kada su u pitanju prioriteti programa: poboljšanje kvalitete socijalnih i zdravstvenih usluga, zaštita okoline i biološke raznolikosti, razvoj turizma, te jačanje konkurentnosti, koje je potrebno pretočiti u konkretne projekte.

Župan Ževrnja rekao je kako Splitsko-dalmatinska županija ima značajna iskustva apliciranja na konkurse i korištenje sredstava iz evropskih fondova. O tim i iskustvima u prekograničnoj saradnji sa kantonima Federacije Bosne i Hercegovine, istaknuo je, govorit će i na predavanju koje će biti održano na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Premijer Herceg govorio je o značaju razvoja dalje međusobne saradnje dviju županija na poseban način ističući potrebu nastavka postojećih i iniciranja rada na budućim projektima od obostranoga značaja.

Premijer Herceg i župan Ževrnja složili su se kako postoje brojne mogućnosti i područja za dalje produbljivanje saradnje, te će intenzivirati razgovore i aktivnosti kako bi još značajnije zajednički učestvovali u projektima finansiranima iz različitih programa EU.

Današnjem sastanku prisustvovao je i Jozo Sarač, direktor Javne ustanove za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije.

vrelo HNŽ Mostar

You must be logged in to post a comment Login