Europska komisija o porezima

Europska komisija predstavlja paket mjera za poreznu transparentnost

Danas je Europska komisija predstavila paket mjera za poreznu transparentnost kao dio svojeg ambicioznog programa borbe protiv izbjegavanja poreza na dobit pravnih osoba i štetne porezne konkurencije u EU-u.

Ključni element ovog paketa za poreznu transparentnost jest prijedlog o uvođenju automatske razmjene informacija među državama članicama o njihovim poreznim mišljenjima.

Štetni učinak koji izbjegavanje poreza na dobit pravnih osoba ima na državne proračune članica EU-a procjenjuje se na više milijardi eura godišnje. Time se također narušava poštena podjela opterećenja među poreznim obveznicima i lojalna konkurencija među poduzećima. Poduzeća iskorištavaju kompleksnost poreznih pravila i nedostatak suradnje među državama članicama za premještanje dobiti i plaćanje što nižih poreza. Stoga je jačanje transparentnosti i suradnje ključno za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja i štetnih poreznih praksi.

Današnjim paketom za poreznu transparentnost želi se osigurati da državama članicama budu dostupne informacije koje su im potrebne da bi zaštitile svoje porezne osnovice i uspješno identificirale poduzeća koja pokušavaju izbjeći pošteno plaćanje poreza.

„Svi moramo pošteno plaćati svoj porez. To jednako vrijedi za multinacionalne kompanije kao i za sve ostale porezne obveznike. Prijedlogom o automatskoj razmjeni informacija koji danas predstavljamo omogućit ćemo poreznim tijelima da lakše otkriju pravne praznine ili dvostruko oporezivanje među državama članicama. U sljedećim mjesecima predložit ćemo konkretne mjere za borbu protiv pravnih praznina i preklapanja. Odlučni smo u namjeri da na vjerodostojan i pravedan način ono što smo obećali provedemo u djelo,” rekao je potpredsjednik Valdis Dombrovskis, nadležan za euro i socijalni dijalog.

Povjerenik za gospodarske i financijske poslove, oporezivanje i carinu Pierre Moscovici rekao je:„Više nema tolerancije za poduzeća koja izbjegavaju pošteno plaćanje poreza i za porezne režime koji im to omogućuju. Moramo ponovno uspostaviti vezu između mjesta gdje poduzeća doista ostvaruju dobit i mjesta gdje ih se oporezuje. Za to je potrebna otvorena suradnja među državama članicama. A upravo se to želi postići paketom mjera za poreznu transparentnost koji danas predstavljamo.”

Transparentnost o poreznim mišljenjima

Središnja komponenta današnjeg paketa za transparentnost zakonodavni je prijedlog kojim se želi poboljšati suradnja među državama članicama u pogledu poreznih mišljenja s prekograničnim učinkom i obilježiti početak nove ere transparentnosti.
Trenutačno države članice razmjenjuju vrlo malo informacija o svojim poreznim mišljenjima. U nadležnosti je država članica da odluče može li određeno porezno mišljenje biti relevantno za drugu državu članicu EU-a. Posljedično države članice često nemaju informacije o poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom izdanima drugdje u EU-u, koja mogu utjecati na njihove porezne osnovice. Pojedina poduzeća iskorištavaju nedostatak transparentnosti u području poreznih mišljenja kako bi umjetno smanjila svoj porezni doprinos.
U želji da popravi tu situaciju, Komisija predlaže da se ukloni ta mogućnost postupanja po vlastitom nahođenju koja ostavlja prostor za različita tumačenja. Države članice će od sada morati automatski razmjenjivati informacije o svojim poreznim mišljenjima. Komisija predlaže određivanje strogih rokova: svaka tri mjeseca nacionalna porezna tijela morat će slati kratko izvješće svim ostalim državama članicama o svim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom koja su izdale. Države članice će tako imati mogućnost zatražiti detaljnije informacije o određenom poreznom mišljenju.
Automatska razmjena informacija o poreznim rješenjima omogućit će državama članicama da otkriju određene štetne porezne prakse poduzeća te da odgovore na njih poduzimanjem potrebnih mjera. Osim toga, time bi se trebala potaknuti i zdravija porezna konkurencija jer će porezna tijela biti manje sklona tome da ponude povlašteni porezni tretman poduzećima znajući da ostala porezna tijela imaju uvid u njihove odluke.

Ostale inicijative za poreznu transparentnost

Današnji paket sadržava i komunikaciju u kojoj je opisan niz drugih inicijativa kojima se želi promicati program za poreznu transparentnost u EU-u. To su:

procjena mogućih novih zahtjeva u pogledu transparentnosti za multinacionalne kompanije
Komisija će razmotriti izvedivost novih zahtjeva u pogledu transparentnosti za poduzeća, kao što je objavljivanje određenih poreznih podataka od strane multinacionalnih kompanija. Pritom je potrebno pomno sagledati ciljeve, koristi i rizike bilo kakve inicijative te vrste. Stoga će Komisija procijeniti utjecaj mogućih dodatnih zahtjeva u pogledu transparentnosti kako bi u kasnijoj fazi mogla donijeti odluku temeljenu na činjenicama.

revizija Kodeksa postupanja pri oporezivanju poduzeća
Kodeks postupanja pri oporezivanju poduzeća jedan je od glavnih alata EU-a za osiguravanje poštene porezne konkurencije u području oporezivanja porezom na dobit. Sadržava kriterije na temelju kojih se utvrđuje eventualna štetnost poreznih režima, a države članice imaju obvezu ukinuti bilo koju štetnu poreznu mjeru koja je protivna Kodeksu. Države članice sastaju se redovito kako bi procijenile jesu li njihovi porezni sustavi usklađeni s Kodeksom. Međutim, s vremenom je Kodeks postao manje učinkovit u suzbijanju štetnih poreznih režima jer njegovi kriteriji ne uzimaju u obzir sofisticiranije oblike izbjegavanja poreza na dobit pravnih osoba. Stoga će Komisija s državama članicama raditi na reviziji Kodeksa o postupanju i mandata skupine za Kodeks o postupanju kako bi on postao učinkovitijim instrumentom za osiguranje poštene i transparentne porezne konkurencije unutar EU-a.

kvantifikacija razmjera utaje i izbjegavanja poreza
Komisija i Eurostat radit će s državama članicama na dobivanju pouzdane procjene razmjera utaje i izbjegavanja poreza. Sve je više dokaza koji upućuju na to da su utaja i izbjegavanje poreza vrlo rašireni te da uzrokuju znatan gubitak prihoda. Međutim, razmjeri i posljedice tih problema još uvijek nisu precizno kvantificirani. Pouzdani statistički podaci u tom smislu potrebni su kako bi se donijele ciljane mjere protiv tih problema.

stavljanje izvan snage Direktive o oporezivanju štednje
Komisija predlaže da se Direktiva o oporezivanju štednje stavi izvan snage jer je njezin tekst u međuvremenu ugrađen u ambicioznije zakonodavstvo EU-a, kojim se zahtijeva najšire područje primjene za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima, uključujući dohodak od kamate na štednju (IP/13/530). Stavljanjem izvan snage Direktive o oporezivanju štednje uspostavit će se učinkovitiji okvir za automatsku razmjenu financijskih informacija te će se izbjeći svaka pravna nesigurnost ili dodatno administrativno opterećenje za porezna tijela i poduzeća.

Sljedeći koraci

Dva zakonodavna prijedloga iz ovog paketa dostavit će se Europskom parlamentu na savjetovanje i Vijeću na donošenje. Države članice trebale bi se usuglasiti oko prijedloga o poreznim mišljenjima do kraja 2015., kako bi on mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2016. Budući da je Europsko vijeće u prosincu 2014. pozvalo Komisiju da izradi ovaj prijedlog, očekuje se ulaganje pune političke volje u pravovremeno postizanje dogovora.
Sljedeći će korak biti akcijski plan za oporezivanje pravnih osoba koji će biti predstavljen prije ljeta. Taj drugi akcijski plan usredotočit će se na mjere za pravednije i djelotvornije oporezivanje pravnih osoba na jedinstvenom tržištu, uključujući ponovno oživljavanje prijedloga za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit (CCCTB) i razmatranje načina za integraciju novih mjera OECD-a i skupine G20 za suzbijanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti (BEPS) na razini EU-a.

You must be logged in to post a comment Login